Sıra
No
Tarih Konu Yapılan İşlem Cerideyi Yazan
1.

 

3 Ocak 1994 İlk Toplantıya Davet Ankara’da görev yapan devre arkadaşlarımızdan bir grup; 1972’liler arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği için bir sistem oluşturulmak üzere, 16 Ocak 1996 tarihinde GATA Gazinosunda, Ankara ve diğer illerden gelebilecek devre arkadaşlarımızın katılımıyla bir toplantı yapılması için, hazırlanacak bir duyurunun yayınlanmasını kararlaştırdı.( 1 Nolu Duyuru) İ.Yüksel KUŞ
2. 16 Ocak 1994 İlk Toplantı İlk Toplantıya Davet Mektubu çerçevesinde bir toplantı yapıldı.  (GATA Gazinosu) İ.Yüksel KUŞ
3. Şubat 1994 İlk Toplantı ve Sonucu Bilgilendirme Toplantı sonucunda, görüşülen hususlar Vakıf kurulması yönündeki genel eğilim bütün arkadaşlara yayımlandı.(Anket formları gönderildi.) (2 Nolu Duyuru) İ.Yüksel KUŞ
4. Aralık 1994 Anket Formlarının Değerlendirilmesi 2 Nolu Duyuru ile gönderilen anketlere verilen cevaplar incelenerek Ziraat Bankası Saraçoğlu Şubesinde açılan hesap numarası yayımlandı. Herkesin 15 Temmuz 1995 tarihine kadar 1,5 milyon TL. yatırması istendi. (3 Nolu Duyuru) İ.Yüksel KUŞ
5. Nisan 1995 Ana Rapor Para yatırma durumu özeti yayımlandı. 89 Arkadaşımız iştirak etmiştir. (4 Nolu Duyuru) İ.Yüksel KUŞ
6. 9 Ekim 1995 Genel Bilgi Yayımı Gelinen durumun yeniden bütün arkadaşlara duyurulması ihtiyacı giderildi. Devre Gecesi tertiplendi. (5 Nolu Duyuru) İ.Yüksel KUŞ
7. 28 Ekim 1995 Devre Gecesi 157 Arkadaşımız iştirak etmiştir. Geçici Yönetim Kurulu seçimleri yapılmış, Genel Müdür olarak Salih Zeki Yiğit’e görev verilmiştir. Vakfın kurulması çalışmalarının hızlandırılması istenmiştir. Cemalettin YILMAZ, Birlik Mah. 14. Sok. No: 23/2 ÇANKAYA/ANKARA’daki ofisini Vakıf Merkezi olarak kullanılmasına tahsis etti. İ.Yüksel KUŞ
8. Nisan 1996 1 nci Taslak Vakıf Senedi Gn.Md. tarafından hazırlanmıştır. İ.Yüksel KUŞ
9. Mayıs 1996 2 ve 3 ncü Taslak Vakıf Senetleri çalışmaları yapılmıştır. İ.Yüksel KUŞ
10. 8 Temmuz1996 Nakit Para Kullanımı Vakıf Senedinin Noter tasdiki için ihtiyaç olabilecek nakit için bankadan 50 milyon çekilerek Gn.Md. S.Zeki YİĞİT’e teslim edildi. İ.Yüksel KUŞ
11. 9 Temmuz1996 Nakit Para Kullanımı Noter’deki masraflar fazla gelmiş, tekrar 50 milyon bankadan çekildi. Gn.Md. S.Zeki YİĞİT’e teslim edildi. İ.Yüksel KUŞ
12. 9 Temmuz1996 Vakıf Senedi Tasdiki Noter tasdik işlemi tamamlandı. İ.Yüksel KUŞ
13. 9 Temmuz1996 Vakıf Senedinin Vakıflar Gn.Md.lüğüne Teslimi 3 Suret Noter Tasdiki Vakıf Senedi Vakıflar Gn.Md.lüğüne teslim edildi. İ.Yüksel KUŞ
14. 9 Temmuz1996 Dava açılması 25 nci Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 1996/533 sayılı dava açıldı. İ.Yüksel KUŞ
15. 16 Kasım 1996 Vakfın Resmen Kuruluşu Vakıf 16 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak resmen kuruldu. İ.Yüksel KUŞ
16. 29 Kasım 1996 Vakıf Kuruluşunun Üyelere Bildirilmesi Vakfın resmen kuruluşu ile ilgili Resmi Gazetenin fotokopisi, Vakfın maddi durumu ve 21 Aralık 1996’da yapılacak İlk Kurucular Kurulu Toplantısı ve Devre Gecesi arkadaşlara duyuru ile bildirildi. İ.Yüksel KUŞ
17.

 

21 Aralık 1996 İlk Kurucular Kurulu Toplantısı Toplantıda; Hasan IŞIN, Faruk UZUN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ, Cemalettin YILMAZ, Hurşit İNCEOĞLU ve Hulusi MARTLI Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine, Faruk CAVKA ve Necip GÜVENER yedek üyeliğe seçilmişlerdir. İ.Yüksel KUŞ
18. 3 Ocak 1997 İlk Kurucular Kurulu Toplantı Sonuçlarının Duyurulması Toplantıda alınan kararların özeti, ilk Yönetim ve Denetim Kurulları ile tespit edilen Bölge İrtibat Noktalarının isimleri arkadaşlara duyuruldu. İ.Yüksel KUŞ
19. 11 Mayıs 1997 Anneler Gününde Düzenlenen Piknik Anneler Gününde Çubuk Garnizonu’nda ANKARA’daki arkadaşlarımızın katılımı ile bir piknik düzenlendi. İ.Yüksel KUŞ
20. 1 Temmuz1997 Vakıf Merkezi Olarak Apartman Dairesi Kiralanması Vakıf Merkezi olarak kullanılmak üzere Hanımeli Sokak No:12/9 Sıhhiye adresinde bir apartman dairesi kiralandı. İ.Yüksel KUŞ
21. 22 Aralık 1997 Vakıf Merkezinin Taşınması Vakıf Merkezi; Birlik Mahallesi 14. Sokak no:23/2 den, hanımeli Sokak No:12/9 Sıhhiye/ANKARA’ya taşındı. İ.Yüksel KUŞ
22. Şubat 1998 Vakıf merkezinin Tefrişi Vakıf Merkezi, yardımsever arkadaşlarımızın şahsi gayret ve katkıları ile Md. Odası, Sekreter Odası ve Arşiv Odası olarak tefriş edildi. Bilgi bankası oluşturulması için Vakıfa bir bilgisayar alındı. İ.Yüksel KUŞ
23. 20 Mart 1998 Vakıf Genel Müdürlüğüne Atama Vakıf Genel Müdürlüğünde istifa eden Salih Zeki YİĞİT yerine Ümit GÜNDÜR Genel Müdürlüğe atandı. Ümit GÜNDÜR
24. 20 Mart 1998 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 25 Nisan 1998 günü yapılacak İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı ile Vakıf etkinliklerine katılmak üzere teşkilatlanan Kadınlar Kolu üyeleri hakkında bilgileri ihtiva eden duyuru arkadaşlara gönderildi. Ümit GÜNDÜR
25. Nisan 1998 Vakıf Merkezine Sekreter Alınması Vakıf merkezindeki büro hizmetleri için bir sekreter alınarak göreve başlatılmıştır. Ümit GÜNDÜR
26. 25 Nisan 1998 İkinci Kurucular Kurulu Toplantısı İkinci Kurucular Kurulu Toplantısı Sıhhiye Orduevinde yapıldı. Hasan IŞIN, Faruk UZUN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ, Turgut DURUKAN, Ergür AKÇIL, Yelkan AŞETEY ve Basri YILMAZ Yönetim Kurulu üyeliğine, Bekir KALYONCU, Cemalettin YILMAZ ve Sedat VEYİSOĞLU Denetim Kurulu üyeliğine iki yıl görev yapmak üzere seçildi. Ümit GÜNDÜR
27. 6 Mayıs 1998 Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyelik belgeleri ve üye kimlik kartlarının hazırlanması, Vakıf amblemi oluşturulması, aylık bülten yayımlanması, Vakıf yararına bir kermes düzenlenmesi, Bölge İrtibat Noktalarının yeniden belirlenmesi hususlarını görüşmüş ayrıca 249 yeni üyenin Genel Kurul üyeliğine alınması kararlaştırıldı. Ümit GÜNDÜR
28. 9 Mayıs 1998 Kadınlar Kolu Toplantısı Teşkil edilen Kadınlar Kolu ilk toplantısını yaptı, yeni Yönetim Kurulu seçti ve 1998 yılı faaliyetlerini planladı. Ümit GÜNDÜR
29. 20 Mayıs 1998 İkinci Kurucular Kurulu Toplantı Sonuçları İkinci Kurucular Kurulu toplantısı sonucunda seçilen yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi ile 16 Mayıs 1998’de yapılan Yönetim Kurulu toplantı sonuçları arkadaşlara duyuruldu. Ümit GÜNDÜR
30. 31 Mayıs 1998 Vakıf Yararına Piknik Düzenlenmesi Çubuk Garnizonunda ANKARA’daki arkadaşlarımızın katılımı ile bir piknik düzenlenmiş, elde edilen 54 Milyon TL Vakfa gelir olarak kaydedilmiştir. Yağmurlu bir gündü. Ümit GÜNDÜR
31. 9 Haziran 1998 Vakıf Ambleminin Kabulü Uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılan Vakıf Amblemi son şekline getirilerek Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. Ayrıca BARTIN Bölgesindeki deprem için yardım malzemesi toplanması ve 13 Haziranda Otistik Çocuklar yararına yapılacak kermese katılınmasına da karar alınmıştır. Ümit GÜNDÜR
32. 13 Haziran 1998 Altınpark’ta Yapılan Kermese Katılım Otistik Çocuklar Derneği tarafından Altınpark’ta yapılan kermese Vakıf Kadınlar Koluyla iştirak edilmiş ve elde edilen 90.465.000.-TL. sı Vakfa gelir olarak kaydedilmiştir. Ümit GÜNDÜR
33. 2 Temmuz1998 Vakıf Rozeti, Vakıf Amblemli Şapka ve Tişörtler Vakıf Amblemini ihtiva eden Vakıf Rozeti ile amblemli şapka ve tişörtler bastırılarak Vakıf Merkezi ve Bölge İrtibat Noktalarında satışa sunulmuştur. Ümit GÜNDÜR
34. 4 Temmuz1998 İstanbul’da Devre Gecesi İstanbul’da bir Devre Gecesi düzenlenmiş olup, bu geceye Yönetim Kurulu üyeleri de katılmıştır. Ümit GÜNDÜR
35. 15 Temuz 1998 İlk Vakıf Bülteninin hazırlanması ve Yayımı, Vakıf Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Arkadaşlarımızı gerek Vakıfla gerekse birbirimizle ilgili konularda bilgilendirebilmek amacıyla bir bülten hazırlanarak yayımlandı. Vakfın ikinci kuruluş yıldönümünün, görkemli ve büyük katılımlı bir Devre Gecesi ile iyi bir yerde kutlanmasına karar verildiği duyuruldu. Ümit GÜNDÜR
36. 24 Temmuz 1998 ADANA Bölgesine Eşya Yardımı BARTIN Bölgesi için toplanan kullanılmış eşyalar, ADANA deprem zedelere gönderilmek üzere KIZILAY Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ümit GÜNDÜR
37. 12 Ağustos 1998 Şirket Kurma Çalışmaları ve Vakıf Senedi Değişikliği Hazırlığı Vakfa gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere uzun zamandır üzerinde tartışılan şirket kurma konusunda ciddi adımlar atıldı, ancak Vakıf Senedinin bu konuda cevaz vermemesi nedeniyle senet değişikliğine gidilmesi ve bu amaçla 7 Kasım 1998 tarihinde senet değişikliğinin kabulü için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildi. Ümit GÜNDÜR
38.

 

7 Ağustos 1998 Terfi ve Tayin Kutlamaları 3-6 ağustos 1998 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararı ile Tuğgeneralliğe terfi eden; Hulusi AKAR, İ.Hakkı PEKİN, Zeki DURLANIK, Ümit ŞAHİNTÜRK, Naci BEŞTEPE, Korkut ÖZARSLAN, Mahir KÖK, H.Can TELER, Cihangir DUMANLI, Bahadır TETİK, Mehmet AKÇAY arkadaşlarımıza kutlama mesajı ve atama gören; Ali Sami UĞUR, M.Şevket KOCAALP, M.Emin ŞEN, M.Süha SEZGİN, Ferit GÜVEN, Ali TAŞKIRAN, Şerif Önal ÖZ, Abdulvahap OCAK, Abdülkadir ÇELİK, Metin KOÇER, Kurtuluş GÜRGEN, Eminettin ERGİN, Cengiz ALPER, M.Yaşar ÇEKLİ, Kemal BABATAŞ, Süleyman ŞEN, İsmet MÜSTECAPLIOĞLU, Abdurrahman KARAAHMETOĞLU, Ertuğrul ÖNER, Hasan SUNGUR, Necati TENŞİ, M.metin GEZER, Mahmut GÖKTÜRK, Ali ARADAĞ, Mustafa ULU, Kemal SALMAN, Hüseyin YILMAZ, Mustafa Müfit AYKURT, Osman Nuri GÜRSESLİ, Mehmet ÇİÇEK, Mehmet ÖZEYRANLI, Ahmet EVLİOĞLU, Zeynel Abidin KAYMAK, Tevfik Hadi GÜNTÜRKÜN, İlhami ATEŞOĞLU, Faruk KÜÇÜKYAZICI arkadaşlarımıza hayırlı olsun dilekleri iletildi. Ümit GÜNDÜR
39. 30Ağustos1998 Üye Kimlik Kartları Bilgi formları ve fotoğrafları bulunan arkadaşlarımızın üye kimlik kartları hazırlanarak dağıtımına başlandı. Ümit GÜNDÜR
40. 7 Eylül 1998 Vakıf Senet Değişikliği Çalışmaları Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Arkadaşlarımıza gönderilecek bir duyuru ile detaylı bilgi verilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına karar verildi. Ümit GÜNDÜR
41. 1 Ekim 1998 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Vakıf Senedi değişiklik esaslarını, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını ve Vakıf İkinci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarını ihtiva eden duyuru arkadaşlarımıza gönderildi. Ümit GÜNDÜR
42. 20 Ekim 1998 Vakfın İlk Teftişi Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1996 ve 1997 yılları itibariyle teftişe tabi tutuldu. İdari ve mali konumlarda yeterli ve düzenli bulundu. Vakıf amaçları doğrultusunda yardım faaliyetlerinin imkanlar ölçüsünde arttırılmasının uygun olacağı hatırlatıldı. Ümit GÜNDÜR
43. 24 Ekim 1998 İzmir’de Devre Gecesi İzmir’de Topçu Tugayı Askeri Gazinosunda bir Devre Gecesi düzenlendi. Yönetim Kurulu üyeleri de bu geceye katıldı. Ümit GÜNDÜR
44. 7 Kasım 1998 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Orduevi sinema salonunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. Çoğunluk sağlanamadığından toplantı 14 Kasım 1998 tarihine ertelendi. Toplantıya 31 üye katıldı. 48 üye vekaletname gönderdi. Ümit GÜNDÜR
45. 12 Kasım 1998 Anıtkabir Ziyareti Vakıf kuruluşunun 2 nci yıldönümü münasebetiyle 30 arkadaşımızın eşleriyle beraber katıldıkları  Anıtkabir ziyareti yapılıp, mozoleye çelenk koyuldu. Vakıf başkanı tarafından defter yazıldı ve İsmet İnönü’nün mezarı ziyaret edildi. Ümit GÜNDÜR
46.

 

14 Kasım 1998 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Orduevi Sinema Salonunda çoğunluğa bakılmaksızın toplanıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü temsilcisinin gözetiminde oturum açıldı., gündem maddeleri görüşüldü. Vakıf Senet değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Toplantıya 41 üye katıldı. 67 üye vekaletname gönderdi. Vakıf kuruluş yıldönümü kutlamalarının her yıl Kasım ayının 3 ncü Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Ümit GÜNDÜR
47. 14 Kasım 1998 Vakıf 2 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlama Gecesi Park Apart Otel/ÇANKAYA’da 125 devre arkadaşımızın ve eşlerinin katılımıyla büyük bir gece tertiplendi. Geceye Milli Savunma Bakanı İsmet SEZGİN, K.H.O. Tb.K.nımız E.Korg. Cengiz İDİL, Kuleli As.Lis. Sınıf Sb.ımız E.Alb. Mustafa YÜNCÜ’de şeref verdi. Önce kokteyl sonra yemek şeklinde düzenlenen geceye katılacakların geç haber vermesi tahmin edilenden fazla olması nedeniyle istenilen kaliteli eğlence düzeyine erişilemedi. Ümit GÜNDÜR
48. 15 Kasım 1998 Orduevinde Toplu Sabah Kahvaltısı Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Ankara dışından gelen arkadaşlarımızla orduevi restoranında topluca kahvaltı edildi. Kahvaltıyı müteakip dinlenme salonunda çay-kahve içilip, arkadaşlarımız uğurlandı. Ümit GÜNDÜR
49. 25 Kasım 1998 Yönetim Kurulu Toplantısı 19 Üye adayının üyeliğe kabulü, bazı firmaların indirim teklifleri, Mustafa ARSLAN’ın TOKAT’Zile’de ziyareti, kurulacak şirket türü ile ilgili konular görüşüldü ve karara bağlandı. Ümit GÜNDÜR
50. 26 Kasım 1998 Vakıf Senet Değişikliği Genel Kurulda onaylanan senet değişiklik taslağı son şekli ile Noterde onaylatıldı. Ümit GÜNDÜR
51. 27 Kasım 1998 Senet Değişikliği Davasının Açılması Vakıf Senedi değişikliğinin onaylanması için 3 ncü Asliye Hukuk mahkemesinde dava açıldı. Ümit GÜNDÜR
52. 30 Kasım 1998 Mustafa ARSLAN’ı Zile/TOKAT’ta Ziyaret 1974 Yılında URFA/Suruç’ta mayına basma sonucu gözlerini kaybederek vazife malûlü olan ve emekliliğini müteakip eş ve çocuklarıyla birlikte memleketi olan TOKAT/Zile’ye yerleşen malûl Jandarma Üsteğmen Mustafa ARSLAN 4 kişilik bir heyetle memleketinde ziyaret edildi. Smail GÖKSEL, Necati TENŞİ, Adem BARANSEL, Ümit GÜNDÜR’den oluşan heyet, arkadaşımızı işyeri olan Vakıf Bank’ta ziyaret etti, öğlen yemeğini müteakip evinde de ziyaret edilen arkadaşımıza Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen hediye takdim edilerek dönüldü. Ümit GÜNDÜR
53. 10 Aralık 1998 Adres Tespiti 1992 Yılında Şehit olan Devre arkadaşımız Oğuz APANOĞLU’nun bugüne kadar tespit edilemeyen adresi bulundu. Eşi ile telefonla temas kurularak Vakıf hakkında gerekli bilgi verilip, gerekli bilgi ve belgeler gönderildi. Ümit GÜNDÜR
54. 22 Aralık 1998 Vakıf Senedi İle İlgili Davanın Sonuçlanması Vakıf Senet Değişikliği için 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesine açılan dava Senedin Tadiline ve Tesciline karara verilerek sonuçlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen karar, Resmi Gazetede yayınlanmayı mğteakip kesinleşecektir. Ümit GÜNDÜR
55. 25 Aralık 1998 Hastanede Yatan Arkadaşlarımız Bel fıtığından ameliyat olan Vedat İŞEVCAN ve Necat GÜRSES ile Anjio olan Ali KARABABA yatmakta oldukları GATA’dan sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Ümit GÜNDÜR
56. 26 Aralık 1998 Adres Tespiti 1994 Yılında Şehit olan Devre arkadaşımız Yusuf TURGUT’un bugüne kadar bulunamayan adresi tespit edildi. Eşi ile telefonla temas kurularak, Vakıf hakkında bilgi verildi. Gerekli bilgi ve belgeler gönderildi. Ümit GÜNDÜR
57. 29 Aralık 1998 Vefat Arkadaşımız Naci TÜRKMEN’in babası Vakfı-kebir/TRABZON’da hakkın rahmetine kavuştu. Ümit GÜNDÜR
58. 30 Aralık 1998 Vefat Arkadaşımız Zeki ORHAN’ın babası ELAZIĞ’da hakkın rahmetine kavuştu. Ümit GÜNDÜR
59. 2 Ocak 1999 Vefat Yaklaşık 3 yıl önce Akciğer Kanseri hastalığına yakalanan ve 20 gün önce durumundaki olumsuz gelişmeler üzerine GATA’ya yatan sevgili arkadaşımız Lv.Alb. M.Cüneyt SEPİCİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum aynı gün GATA morgunda 50 Devre arkadaşımızın da katılımlarıyla yapılan bir tören ile ertesi gün İSTANBUL/Selimiye camiinde kılınacak namazı müteakip defnedilmek üzere İSTANBUL’a uğurlanmıştır. Ümit GÜNDÜR
60. 4 Ocak 1999 Yeni Yıl Tebrikleri Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımız Hakkı AKYÜZ, Muhittin DOĞMUŞ, Oğuz APANOĞLU, Tevfik TATARER, Vural BERKAY, Yusuf TURGUT, Atilla CANIBEYAZ, Fuat AKKAYA, Mehmet ÇİFTÇİBAŞI’nın eşleri telefonla aranarak yeni yılları tebrik edilip, bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu. Ümit GÜNDÜR
61. 5 Ocak 1999 Ziyaret Programı Şehit ve Vefat eden arkadaşlarımızdan adresleri bilinenlerin eşlerinin kendi evlerinde 3-4’er kişilik heyetlerle ziyaret edilmesi için bir planlama yapıldı. Program yazı ile BİN’(Bölge İrtibat Noktası) lere gönderilerek OCAK ve ŞUBAT ayları içinde 14 arkadaşımızın eşlerinin ziyaret edilmesinin temini istendi. Ankara’da oturan 3 eşin ise Yönetim Kurulu tarafından ziyareti planlandı. Ümit GÜNDÜR
62. 8 Ocak 1999 Yeni Yıl tebrikleri Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımızdan Cem ERSEVER, Osman YÜKSEK, V.Halit GÜNÖZ’ün eşleri telefonla aranarak yeni yılları kutlanıp, bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu. Ümit GÜNDÜR
63. 12 Ocak 1999 Terörle Mücadele Gazilerine İftar Yemeği Hayırsever bir Devre arkadaşımızın ev sahipliğinde GATA Sosyal Tesislerinde Gazilere bir iftar yemeği ve eğlence tertiplendi. Ümit GÜNDÜR
64. 13 Ocak 1999 Cem ERSEVER’in Evine Heyet Ziyareti Şehit Devre arkadaşımız Cem ERSEVER’in ailesi Hasan IŞIN, İ.Yüksel KUŞ, Necip GÜVENER, Ümit GÜNDÜR ve eşlerinden oluşan bir heyetle evinde ziyaret edildi. Ümit GÜNDÜR
65. 21 Ocak 1999 Terörle Mücadele Gazilerine Akşam yemeği Hayırsever bir arkadaşımızın ev sahipliğinde GATA Sosyal Tesislerinde Gazilere bir akşam yemeği ve eğlence tertiplendi. Ümit GÜNDÜR
66. 3 Şubat 1999 Vakıf Senedi Değişikliğinin Kabulü Vakıf Senet Değişikliği için 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kabul edildi. Ümit GÜNDÜR
67. 4 Şubat 1999 Vakıf Adına Kurulacak Şirket Adı Vakıf adına kurulacak Limited Şirkete Y.İ.V (Yetmiş İkililer Vakfı) adının verilmesi ve Şirket Müdürlüğüne Ramis ÇEBİ’nin görevlendirilmesi Yönetim Kurul toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı. Ümit GÜNDÜR
68. 9 Şubat 1999 E.Kur.Alb. Ferit OYAR’ın Ziyareti K.H.O.’daki Tabur Komutanımız E.Kur.Alb. Ferit OYAR Vakfımızı ziayret etti. Devremiz hakkındaki iyi intiba ve güzel duygularını ifade etti. Ümit GÜNDÜR
69. 16 Şubat 1999 Y.İ.V. Limited Şirketinin Kurulması 8 Şubat 1999 tarihinde resmi başvuru yapılarak Y.İ.V. Limited Şirketi 16 şubat 1999 tarihinde Ticari Sicil Gazetesinde yayınlanarak kuruldu. Ümit GÜNDÜR
70. 19 Şubat 1999 E. Tuğgeneral Önder SÜREL’in Ziyareti K.H.O. ndaki 4. Bl. Komutanımız E. Tuğgeneral Önder SÜREL Vakfımızı ziyaret etti. Vakfımız ve devremiz hakkında iyi intiba ve duygularını ifade etti. Ümit GÜNDÜR
71. 20 Şubat 1999 Tevfik TATARER’in Evine Heyet Ziyareti Şehit devre arkadaşımız Tevfik TATARER’in ailesi hasan IŞIN, M.Ali GÜZEY, Naki KOL, Ümit GÜNDÜR ve eşlerinden oluşan bir heyetle evinde ziyaret edildi. Ümit GÜNDÜR
72. 05 Mart 1999 Emeklilikler 1999 Yılı Ocak-Şubat itibariyle 39 arkadaşımız emekli oldu. A.BARIŞ SÜZAL, A.KEMAL YÜCEL, A.SAMİ UĞUR, A.SERDAR AYKAÇ, ALAATTİN SALMAN, BASRİ YILMAZ, EKBER SAĞLAM, ETHEM BİLSEV, FERİT GÜVEN, GÜRKAN ERDAY, H.CAN TOPGÜL, HAKKI NİMET, HALDUN ERERDEM, HALİT ÖGEMEN, HAŞMET ONUR, İSMET MÜSTECAPLIOĞLU, M.ALİ GÜZEY, M.SELİM YAVUZER, M.YAŞAR ÇEKLİ, METİN GEZER, MUSTAFA ÇİFTÇİ, MUSTAFA DOĞRU, MUSTAFA IŞIK, MUSTAFA ULU, NACİ SANSARCI, NAZIM KILIÇER, NEŞET GÖZAY, NİYAZİ YILMAZ, NUSRET ERDENER, O.NURİ GÜRSESLİ, R.LÜTFÜ GÜLOL, SALİH YALÇIN, SELAMİ ERDOĞDU, SELÇUK GÜRTEKİN, SERHAT KOFOĞLU, Ş.ÖNAL ÖZ, VEDAT IHLAMUR, YÜKSEL KARACA, Z.SİNAN ÇELİK arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi. Ümit GÜNDÜR
73. 20 Mart 1999 A.Klığı ve Tug.K.Yrd.lığı Atamaları K.K.K.lığının emirleri ile A.Klığı ve Tug.K.Yrd.lığına atanan; Ahmet Koray DAĞTEKİN, M.Şevket KOCAALP, Tahir SINDIR, Yaşar Murat DİNÇER, Arif ALİM, Mahmut Erden ALP, Ali ÖZ, S.Faruk PAMİR, Mithat ÜNAL, Zafer ERGÜDEN, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Mehmet ERDEM, Kadir ÖZKURT, Fahrettin DÜNDAR, Ahmet Bülent OZAN, M.Yavuz BALBAŞOĞLU arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
74. 27 Mart 1999 Temel DÖNMEZ’in Vefatı Temel DÖNMEZ ANKARA’da Jandarma Lojmanlarındaki evinde elim bir silah kazası sonucu hayata veda etti. Cenazesi memleketi olan GİRESUN Görele’de toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
75. 28 Mart 1999 Mustafa KARAAHMETOĞLU’nun Vefatı Mustafa KARAAHMETOĞLU bir süredir yatmakta olduğu ADANA Balcalı Hastanesinde böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi memleketi olan HATAY Dörtyol’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
76. 10 Nisan 1999 Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Ziyaretleri Üyelerden teşkil eden bir heyet, eşleri ile beraber Temel DÖNMEZ’in eşi Belma hanıma başsağlığı ve Tahir ÇEBİ’nin eşi Fatma hanıma geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Ümit GÜNDÜR
77. 11 Mayıs 1999 Tahir ÇEBİ’nin Tedavi için İngiltere’ye gidişi 8 Nisan 1999 tarihinde yaralanan ve gözlerini kaybetme tehlikesi bulunan Tahir ÇEBİ eşi ve bir doktor nezaretinde tedavi için İngiltere’ye yollandı. Bir grup arkadaşımız tarafından Esenboğa Havaalanından uğurlandı. Ümit GÜNDÜR
78. 18 Mayıs 1999 Tahir ÇEBİ’nin yurt dışından dönüşü 11 Mayısta tedavi için İngiltere’ye gönderilen Tahir ÇEBİ maalesef gözlerinden ümit kesilmiş olarak geri döndü. Ümit GÜNDÜR
79. 30 Mayıs 1999 Kadınlar Kolu Çayı Vakıf kadınlar Kolu Sıhhiye Orduevi düğün salonunda yaklaşık 300 bayanın katıldığı bir çay tertiplendi. Çaydan 484.935.000.-TL. gelir elde edildi ve Vakıf hesabına yatırıldı. Ümit GÜNDÜR
80. 1 Haziran 1999 Jandarma Atamaları HarunUYSAl, Osman KURT, Alaattin CEBECİ, Cemal KISA, Necip GÜVENER, Canan TÜRKAN, Hüseyin ACAR, Kubilay AKTAŞ, Ethem İYİGÜN arkadaşlarımız J.Gn.K.lığı tarafından yeni görev yerlerine atanmışlardır. Ümit GÜNDÜR
81. 30 Haziran 1999 Şirket Müdür Değişikliği Y.İ.V. Ltd. Şti. müdürü olan Ramis ÇEBİ’nin istifası ile boşalan şirket müdürlüğüne Hulusi MARTLI getirildi. Ümit GÜNDÜR
82. 9 Temmuz 1999 Tahir ÇEBİ’nin Onuruna Verilen Yemek GATA’da yatmakta olan Tahir ÇEBİ arkadaşımız ve eşi onuruna GATA Sosyal Tesislerinde 56 arkadaşımızın katıldığı bir yemek verildi. Ümit GÜNDÜR
83. 6 Ağustos 1999 Tuğgeneralliğe Terfi Edenler 2-5 Ağustos 1999 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden; M.İhsan ONGUN, Sabri DEMİREZEN, Hüsamettin ESEN, N.Ali KARABABA arkadaşlarımıza tebrik mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
84. 10 Ağustos 1999 Atamalar K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; H.Can TELER, Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER, Yalçın PEHLİVANOĞLU, Ersin TÜRKER, Tacettin ÖZKAN, M.ali ERTEN, B.Baskın ÖZBALCI, Ahmet EKMEKÇİ, Ümit ERGİN, Erdoğan SOMUK, Sina Yücel KARTOĞLU, Nurettin DEMİRKAN, A.Bülent ULUTÜRK, Halil ASLANTAŞ, Vahit ÜSTÜNDAĞ arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
85. 22 Ağustos 1999 17 Ağustos Marmara Depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde Vecdi BİNGÜL, Özkan GÜLTEKİN arkadaşlarımızın maddi zarar  gördükleri ancak sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede yaşayan diğer arkadaşlarımızın durumları araştırılıyor. Ümit GÜNDÜR
86. 23 Ağustos 1999 DepremYardım Faaliyetlerinin Başlatılması Maramara depreminden zarar gören başta kendi üyelerimiz ve yakınları olmak üzere depremzedelere  yardım sağlamak maksadıyla 888972 Nolu deprem yardımı posta çeki hesabı ve 254817 Nolu Ziraat Bankası hesabı açıldı. ayrıca Ankara Bölgesinde giyecek. yiyecek ve temizlik malzemesi toplama faaliyeti başlatıldı. Ümit GÜNDÜR
87. 27 Ağustos 1999 Jandarma Atamaları H.İbrahim TÜYSÜZ, Feyyaz ALEV, Canan TÜRKAN, Kadir BARIŞ, İsmet DİŞBUDAK arkadaşlarımız J.Gn.Klığı tarafından yeni görev yerlerine atanmışlardır. Ümit GÜNDÜR
88. 30 Ağustos 1999 Vefat Cemal DOĞANAY’ın eşi kalp krizinden vefat etti. Ümit GÜNDÜR
89.  

11 Eylül 1999

Deprem Yardım Faaliyetleri 23 Ağustos 1999 tarihinde başlatılan malzeme toplama kampanyasında biriken malzemeler ile banka hesabında toplanan paranın 170.000.000.-TL. sı ile alınan yiyecek ve temizlik malzemeleri, Yönetim Kurulundan 6 ailenin de katılımıyla temin edilen bir kamyona yüklenerek Adapazar/Arifiye 1010 ncu Ana Tamir Fabrikasına götürüldü. Malzemeler Fabrika Müdürlüğünce kurulan 600 kişilik çadır kentte kullanılmak üzere Fb. Md. Alb. A.Sezer ŞENGÜL’e teslim edildi. Ümit GÜNDÜR
90. 28 Eylül 1999 Vakıf 3 ncü Kuruluş Yıldönümü Vakfın 3 ncü kuruluş yıl dönümünün 20 Kasım 1999 tarihinde Devlet Konukevinde tertiplenecek bir gece ile kutlanması ve bu kapsamda 19 Kasım 1999 günü Anıtkabir’in ziyaret edilmesi kararı alındı. Ümit GÜNDÜR
91. 16 Ekim 1999 72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi İZMİR Toplantısı Şirketin dolayısı ile Vakfın güçlendirilmesi amacı ile, emekli olup ticaretle uğraşan ve halen görevde olup bulundukları görev ve konum itibari ile faydalı olabileceği düşünülen devre arkadaşlarımız ile şirket ve ticari konularla ilgili  İzmir’de toplantı yapıldı. Toplantıya 26 kişi davet edildi, 20 kişi katıldı. Toplantıyı Şirket Müdürü  Hulusi MARTLI organize etti. Genel anlamda toplantı faydalı oldu, amacına ulaştı. Teferruatlı bilgi sözlü ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna arz edildi. Hulusi MARTLI
92. 23 Ekim 1999 72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi İSTANBUL Toplantısı Şirketin dolayısı ile Vakfın güçlendirilmesi amacı ile, emekli olup ticaretle uğraşan ve halen görevde olup bulundukları görev ve konum itibari ile faydalı olabileceği düşünülen devre arkadaşlarımız ile şirket ve ticari konularla ilgili  İstanbul’da toplantı yapıldı. Toplantıya 51 kişi davet edildi. Bu toplantıya 11 kişi katıldı. Yeterli ilgi ve destek sağlanamadı. İstanbul üzerine düşülmesi , tekrar  bire bir arkadaşlarla ticari konuların görüşülmesi ihtiyacı doğduğu tespit edildi. Hulusi MARTLI
93. 6 Kasım 1999 72’liler Vakfı, Y.İ.V. Ltd. Şirketi ANKARA Toplantısı İzmir-İstanbul toplantı sonuçlarını değerlendirmek ve Ankara’da emekli olup ticaretle iştigal eden  ayrıca görevde olup şirketimize faydalı olabileceği değerlendirilen arkadaşları ile Yönetim Kurulu davet edilmek suretiyle müşterek bir toplantı yapıldı. Toplantıya 43 devre arkadaşımız davet edildi. 17 kişi toplantıya katıldı. İlgi katılım olarak azdı. Ancak toplantı çok faydalı oldu. Şirketin durumu masaya yatırıldı. Gerçek bir durum tespiti yapıldı. Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısında somut adımların atılmasına ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı. Hulusi MARTLI
94. 9 Kasım 1999 MSB’nı Ziyaret Vakıf Yönetim Kurulu 4 kişilik  bir heyetle MSB’nı ziyaret ederek Vakıf faaliyetleri hakkında bilgi sundu. Ümit GÜNDÜR
95. 12 Kasım 1999 M.Emin TOPÇU’nun Vefatı Diş tabibi M.Emin TOPÇU 12 Kasım Düzce depreminde kendi muayenehanesinde göçük altında kalarak vefat etti. Ümit GÜNDÜR
96. 19 Kasım 1999 Anıtkabir Ziyareti Vakfın 3 ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleriyle beraber katıldıkları bir ANITKABİR ziyareti yapılıp, mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf Ynt. Krl. Başkanı tarafından Şeref defteri yazıldı Ümit GÜNDÜR
97. 20 Kasım 1999 Vakıf 3 ncü Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 3 ncü kuruluş yıldönümü Devlet Konukevinde coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Ümit GÜNDÜR
98. 15 Aralık 1999 Işın TÜRKER’in Vefatı Ersin TÜRKER’in kızı ve Vakfımızın  manevi evladı Işın TÜRKER tedavi gördüğü GATA’da vefat etti. Ümit GÜNDÜR
99. 12 Ocak 2000 Ökkeş BİLAL’in vefatı Ökkeş BİLAL İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti Ümit GÜNDÜR
100. 22 Ocak 2000 Kadınlar Kolu 3. Toplantısı Kadınlar kolu üyeleri Vakıf Merkezinde 3. Toplantısını yaptı. Toplantıda yeniden teşkil edilen kadınlar Kolu Yönetim Kurulu;  Sabahat GÜRGAN, Nurdan KEPSUTLU, Ferda GÜNDÜR, Ayşe MARTLI, Şeniz AŞETEY, Beyhan ERGE, Gülgün IŞIN, Yurdagül YILMAZ;, Nermin ÇETİN, Ömür GÜNGÖR, Türkan KARAKÜLAH olarak belirlendi. Sabahat GÜRGAN
101. 20 Şubat 2000 4 ncü Olağan Genel Kurul toplantısı Vakfın Olağan 4 ncü Genel Kurul Toplantısı Sıhhiye Orduevi Toplantı Salonunda 83 üyenin fiilen katılımı ile yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hasan IŞIN, Faruk UZUN, Yelkan AŞETEY, Turgut DURUKAN, A.Serdar AYKAÇ, İ.Yüksel KUŞ ve Hulusi MARTLI, Denetim Kuruluna; İlker GÜRGAN, H.Basri VURAL, Cemalettin YILMAZ seçildiler. Ümit GÜNDÜR
102. 20 Şubat 2000 Genel Kurul yemeği 90 üyemizin eşleri ile birlikte katıldıkları bir Genel Kurul yemeği tertiplendi. Ümit GÜNDÜR
103.

 

10 Mart 2000 Gençlik Kolu Kuruluş toplantısı Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Gençlik Kolunun kurulması amacıyla Vakıf Merkezinde, Gençlik Kolundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yelkan AŞETEY, Yönetim Kurulu üyesi Hulusi MARTLI, kadınlar Kolu Başkanı Sabahat GÜRGAN,  Vakıf Genel Müdürü Ümit GÜNDÜR’ün koordinatörlüğünde 16 yaş ve üzeri  21 genç toplandı. Toplantıda Cihan KARATAŞ, Osman TIBIKOĞLU, Arda KUŞ, H.Umay ERSEVER, Ahmet KARACA, Nihal MARTLI’dan oluşan 6 kişilik geçici Gençlik Kolu Yönetim Kurulu seçildi. Müteakip toplantının 31 Mart 2000 tarihinde Sıhhiye Orduevi toplantı salonunda yapılması kararlaştırıldı. Ümit GÜNDÜR
104. 20 Mart 2000 Emeklilikler 2000 Yılı Şubat sonu itibarı ile 25 arkadaşımız emekli oldu. A.Bülent ULUTÜRK, Adnan SONGÜR, Ahmet ÖZKAN, Baysoy SAÇLIGİL, Erdoğan SOMUK, Ethem İYİGÜN, Hasan ESER, Hızır KAPTAN, Hüseyin ŞENGÜL, Hüseyin TAŞ, İsmail ÜSTÜNDAĞ, M.Haluk ALPAT, Mahmut ARKAN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet SÜTÇÜOĞLU, Naci SANSARCI, Nevzat KAYA, Osman BABUŞCU, Ömer ATASEVEN, Ömer İRTEM, S.Mehmet ÖRSEL, Salih SORGUÇ, Süleyman İĞMEN, Vedat İŞEVCAN, Yılmaz GÜLBAY arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi. Ümit GÜNDÜR
105. 26 Mart 2000 Kermes 26 Mart 2000 Tarihinde Kadınlar Kolu tarafından Sıhhiye Orduevinde geniş katılımlı bir kermes düzenlenmiş olup 1.618.500.000.-TL. gelir elde edilmiş ve Vakıf hesabına yatırılmıştır.. Sabahat GÜRGAN
106. 27 Mart 2000 Komutanlık Atamaları K.K.K. lığının emirleriyle muhtelif komutanlıklara atanan; BAKİ USLU, MEHMET ÖZEYRANLI, İSMAİL ERER, SADETTİN TORKUL, CELAL ÜNLÜ, ŞEVKET GÜNAL, M.ERGÜN SAPMAZ, ZEKERİYA YIĞCI, TAHİR KEÇELİOĞLU, FARUK KÜÇÜKYAZICI, BÜLENT KAŞIKÇI, MEHMET ARDA, NAMIK VERAL, İBRAHİM TAŞKIN, NURETTİN KARA arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
107. 31 Mart 2000 Gençlik Kolu Toplantısı Gençlik Kolu 40 üyesinin katılımı ile geniş katılımlı ilk toplantısını yaptı Cihan KARATAŞ
108.

 

 

15 Nisan 2000 İstanbul BİN açılışı Fikri ÇİLİNGİR’in kendi bürosunun bir katını tahsis ettiği İstanbul Bölge İrtibat Noktası Ankara’dan giden Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Bölgesindeki üyelerin katılımı ile açıldı. Aynı günün akşamında 150 üyemizin katılımı ile Fenerbahçe Orduevinde bir devre gecesi tertiplendi. Gecede elde edilen 526.425.000.-TL. gelir Vakıf sermayesine dahil edildi. Ümit GÜNDÜR
109. 24 Nisan 2000 Gençlik Kolu Yemeği Gençli Kolu EDOK Gazinosunda 30 üyesinin katıldığı bir yemek tertipledi. Cihan KARATAŞ
110. 29 Nisan 2000 Kadınlar Kolu Çayı Vakıf Kadınlar Kolu Sıhhiye Orduevi düğün salonunda  geniş katılımlı bir çay tertipledi. Elde edilen 587.960.000.-TL. Vakıf sermayesine dahil edildi. Sabahat GÜRGAN
111. 15 Mayıs 2000 Atamalar K.K.K. VE J.GN.K.LIĞI emirleriyle yeni görev yerlerine atanan ; A.RIFAT MESTÇİOĞLU, A.TAHİR İŞCEN, ABDÜLKADİR KEPSUTLU, BAYRAM DOĞAN, C.ATİLLA ARAR, CEVAT ARSLAN, DİLAVER TOKER, EMİNETTİN ERGİN, ENİS YURDAKÖK, ERDOĞAN KIRÇIL, EREM TÜMERK, ERTUĞRUL ÖNER, EYÜP ÖZDEMİR, FARUK ALTICAN, FERHAT ŞAHİN, FERUDUN BARAN, HALİS KÖSEOĞLU, HASAN SÜRER, HİCRİ TELOĞLU, HÜSEYİN ACAR, HÜSEYİN GÜNEY, İLHAMİ ALTUN, İLHAMİ ÇINAR, KADİR ÖZKURT, KEMAL ERCAN, KURTULUŞ GÜRGEN, L.TEKİN UÇER, M.ATİLLA BİRSEN, M.BAKİ CURA, M.REŞAT ERGİN, M.ŞÜKRÜ AKTÜRK, MEHMET AKAY, MEHMET TIBIKOĞLU, MEHMET YAĞLIDERE, METİN KOÇER, N.OLCAY ERGENÇ, NEVRES ÖZALP, OSMAN ŞENEL, Ö.FARUK ERDENİZ, Ö.FARUK ERGİN, ÖMÜR BESEN, ÖNER HÜNER, RAUF POYRAZ, S.CAN KAYIRAN, S.ZEKİ BAYRAKTAR, SALİH ERDOĞAN, SEYHUN ÖZBAYRAKTAR, SITKI HAMAMCIOĞLU, Ş.ERSİN ELBİZİM, Ş.NURAL ÇAYIRLI, ŞABAN OKUR, ŞENİZ MUĞLALI, ŞİNASİ ÇAYHAN, T.AYKUT TUNCA, T.KUTLU ALTAN, TURGUT  ALPI, ÜSTÜN ŞAHİN, YAVUZ ÖZMERAL, Z.ABİDİN KAYMAK, ZEKİ ORHAN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
112. 18 Mayıs 2000 Gençlik Kolu Gezisi Gençlik Kolu üyeleri 24 kişilik katılımla 3 gün süreli  Bodrum gezisi tertiplediler. Cihan KARATAŞ
113. 6 Haziran 2000 Osman EKEN’in Vefatı Osman EKEN 6 Haziran 2000’de Ankara’da geçirdiği Aort yırtılması sonucu vefat etti. Cenazesi kalabalık bir devre arkadaşı grubu ile Kocatepe Camiinden  kaldırıldı. Ümit GÜNDÜR
114. 21 Temmuz 2000 Hasan GÜNVAR’ın Vefatı Hasan GÜNVAR 21 Temmuz 2000’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Trakya Bölgesi , İstanbul ve Ankara’dan  katılan devre arkadaşı grubu ile Çorlu’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
115. 30 Temmuz 2000 Emine AKYOL’un Vefatı İsmet AKYOL’un eşi Emine yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 30 Temmuz 2000’de Ankara’da vefat etti. Cenazesi  devre arkadaşlarımızın da katılımı ile Adapazarı’nda toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
116. 04 Ağustos 2000 Tuğgeneralliğe Terfi 1-4 Ağustos 2000 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden M.Kaya VAROL arkadaşımıza tebrik mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
117. 08 Ağustos 2000 Ağustos 2000 Atamaları K.K.K. lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan: İ.HAKKI PEKİN, H.CAN TELER, HULUSİ AKAR, BAHADIR TETİK, ZEKİ DURLANIK, MAHİR KÖK, NACİ BEŞTEPE, CİHANGİR DUMANLI, M.KAYA VAROL, FİKRİ KARADAĞ, HAMİT MOĞOLKOÇ, AHMET EKMEKÇİ, MUSTAFA YÜCE, ÜMİT ERGİN, REHA ŞATANA, NADİR AKTAŞ, İBRAHİM TÜRK, MUSTAFA ÇOBANOĞLU, SAİT OŞAFOĞLU, MAHMUT ERGÜN, HAYRETTİN YILMAZ, İSMET HOCAOĞLU, İBRAHİM ERGE, HALİL ASLANTAŞ, HÜSEYİN GÜNEY, KEMAL ERCAN, HİCRİ TELOĞLU, ŞABAN OKUR, RAUF POYRAZ, SİNAN KÖSEEREN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
118. 4 Ekim 2000 Bilardo Turnuvası Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliği ile Ankara Oteli Balo Salonunda Bilardo Milli Takımı gösteri turnuvası ve Semih SAYGINER Magic Show düzenlendi. Faaliyet sonucunda 4.204.220.000.-TL. gelir elde edildi. Ümit GÜNDÜR
119. 17 Kasım 2000 Anıtkabir Ziyareti Vakfın 4 ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf yönetim kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı. Ümit GÜNDÜR
120. 18 Kasım 2000 Vakıf 4 ncü Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 4 ncü kuruluş yıldönümü Devlet Konukevinde coşkulu bir şekilde kutlandı. 15’i Ankara dışından olmak üzere, 110 ailenin toplandığı coşkulu gecemize; Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU, KHO’nda Tb. Komutanımız Korg.(E.) Cengiz İDİL ve Kuleli Askeri Lisesi Sınıf Amirimiz Alb.(E.) Mustafa YÜNCÜ’nün de katılması ile hem eski günleri yad ettik hem de eğlendik. Milli Savunma Bakanımızın “Bizim Milletimizin geleneksel hale getirmesi gereken ananevi bir takım özelliklerini böyle bir Vakıf çatısı altında birleştirmiş olmanız ayrıca böyle bir yıldönümü kutlamasını Atatürk ve silah arkadaşlarının nefesini ve kokusunu hissettiğimiz böyle bir atmosferde düzenlediğiniz için sizlere takdir ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklindeki konuşması, bazı televizyonlarda görüntülerimizin, Milliyet ve Sabah gazetelerinde fotoğraf ve haberlerimizin yayımlanması ile de bir araya gelişimizin ne denli önemli olduğunu bir defa daha hatırladık. Kuleli Askeri Lisesinden başlayıp, KHO bitinceye kadar olan döneme ait fotoğraflarımızı ve Vakıf kuruluşundan bugüne kadar olan etkinliklerin videolarını ihtiva eden 20 dakikalık sinevizyon gösterisi herkesin çok ilgisini çekti. Ümit GÜNDÜR
121. 24 Ocak 2001 Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Değişikliği Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Hulusi MARTLI’nın şirket müdürlüğünden ayrılması üzerine yerine Mustafa EKEN atanmıştır. Mustafa EKEN
122. 16 Şubat 2001 İzmir’de Devre Gecesi İzmir’deki arkadaşlarımız Çeşme – Eritre Otelde geniş katılımlı bir gece düzenlediler. Ümit GÜNDÜR
123. 25 Şubat 2001 5 inci Olağan genel Kurul Toplantısı Vakfımızın 5’nci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2001 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya Ankara’da ikamet eden toplam 209 arkadaşımızdan 50 kişi, toplam 471 üyemizden 36 kişi de vekaletname göndererek katılmışlardır.

Bu toplantıda; 2001 Mali Yılı içerisindeki faaliyetlerimiz ile sorunlarımız ve muhtemel çözüm tarzları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş, 2000 yılı faaliyet planı ve bütçesi ile 2001 yılı taslak faaliyet planı ve tahmini bütçe üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Üzerinde en çok durulan konuların başında Vakfımızın gelir kaynaklarının ve özellikle de Vakfımızın şirketi olan Y.İ.V. Ltd. Şti.’nin daha aktif hale nasıl getirilebileceği konusu gelmiştir. Toplantı esnasında bildirilen bazı faydalı görüşlerin yanı sıra, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durumun yapı ve piyasa koşulları göz önüne alındığında, daha somut, uygulanabilir ve realist bir yapılanma ve dayanışmaya ihtiyaç olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

Ümit GÜNDÜR
124. 28 Şubat 2001 Kıta Komutanlığı Atamaları Kara Kuvvetleri Komutanlığının emirleri ile; Fahrettin DÜNDAR, H.Ersoy UZUN, Hüseyin YILMAZ, İbrahim TAŞKIN, Mehmet YAĞLIDERE,  Y.Murat DİNÇER, Yavuz ÜNVER yeni görev yerlerine atandılar. Ümit GÜNDÜR
125. 3 Nisan 2001 Şerif Önal ÖZ’ün Vefatı Şerif Önal ÖZ 3 Nisan 2001 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi o bölgedeki arkadaşlarımızın katılımı ile HATAY/DÖRTYOL’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
126. 21 Nisan 2001 İzmir’de Devre Gecesi İzmir’deki arkadaşlarımız İstihkam Okulu Sosyal Tesislerinde geniş katılımlı bir devre gecesi tertiplemişlerdir. Ümit GÜNDÜR
127. 16 Mayıs 2001 Atamalar 2001 yılı genel atamaları ile 54 arkadaşımız yeni görevlere atandılar; A.Bülent OZAN, A.Koray DAĞTEKİN, A.Tahir İŞCEN, A.Turgut ALPI, Abdülkadir ÇELİK, Abdülkadir KEPSUTLU, Adem SATICI, Akın DEMİR, Ali ÖZ, Arif ALİM, Atıf YURDAKUL, Atilla DEMİREL, Baki USLU, Canan TÜRKAN, Dilaver TOKER, Enis YURDAKÖK, Erdoğan KIRÇIL, Fikri KARADAĞ, Gürdeniz HORZUM, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Harun UYSAL, Hasan SÜRER, İlhami ATEŞOĞLU, Kadir ÖZKURT, Kemal BABATAŞ, Kemal TOPTAŞ, M.Atilla BİRSEN, M.Erden ALP, M.Süha SEZGİN, M.Şevket KOCAALP, M.Yavuz BALBAŞOĞLU, Mahmut GÖKTÜRK, Mithat ÜNAL, Murat KAYA, Mustafa ÇALIŞKAN, N. Bülent TUVAY, N.Olcay ERGENÇ, Osman İNCE, Osman KURT, Osman ŞENEL, Ö.Faruk ERDENİZ, Ömer KAYA, S.Faruk PAMİR, Salih SAĞIROĞLU, Süleyman GÖKKAYA, Süleyman ŞEN, Şeniz MUĞLALI, Şinasi ÇAYHAN, T.Hadi GÜNTÜRKÜN, T.Kutlu ALTAN, Tahir AKAY, Tahir SINDIR, Vahit DURUCU, Yelkan AŞETEY, H.Turgut DURUKAN arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
128. 19 Mayıs 2001 İzmir’de Devre Gecesi İzmir’deki arkadaşlarımız Ulaştırma Okulu Özel Eğitim Merkezi/Çeşmealtında geniş katılımlı bir gece tertiplediler. Ümit GÜNDÜR
129. 23 Mayıs 2001 Kermes Vakıf Kadınlar Kolumuz 23 Mayıs 2001 tarihinde Sıhhiye Orduevi Düğün Salonunda geniş katılımlı bir kermes düzenledi. Bayanların yaptığı çeşit çeşit güzel yiyeceklerin kapışıldığı ve el emeği ile yapılan elişlerinin beğeni topladığı kermesten 1.441.700.000.-TL: gelir elde edildi. Kermeste emeği geçen bütün bayanlara teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışmalarının devamını diliyoruz. Sabahat GÜRGAN
130. 3 Haziran 2001 İstanbul Devre Gecesi İstanbul’daki arkadaşlarımız Şemsipaşa Hava Lokalinde geniş katılımlı bir devre gecesi tertiplediler. Gündüz 1 nci Ordu Karargahı gezilmesi, Kuleli Askeri Lisesinin ziyaret edilmesi ile anılarını tazelediler. Ümit GÜNDÜR
131. 5 Ağustos 2001 Terfiler 1-4 Ağustos 2001 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER ve Yalçın PEHLİVANOĞLU arkadaşlarımız Tümgeneralliğe, Fahri IŞILDAK, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, H.İbrahim TÜYSÜZ arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
132. 5 Ağustos 2001 Atamalar K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; A.Turgut ALPI, Bahadır TETİK, Canan TÜRKAN, Cihangir DUMANLI, Harun UYSAL, Hüsamettin ESEN, İsmet DİŞBUDAK, M.Müjdat ORGUN, Mustafa TUNÇ, Okay KARAKAYA, Osman KURT, Ş.Oktay TEKİN ve Ümit ŞAHİNTÜRK arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
133. 19 Eylül 2001 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından Vakfın 1998-1999-2000 yılarına ait hesap ve kayıtları teftiş edilmiş olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ümit GÜNDÜR
134. 2 Kasım 2001 Anıtkabir Ziyareti Vakfın 5 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf yönetim kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı. Ümit GÜNDÜR
135. 3 Kasım 2001 Vakıf 5 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 5 nci Kuruluş Yıldönümü Dedeman Oteli/ANKARA’da kutlandı Ümit GÜNDÜR
136. 20 Kasım 2001 Zeki DURLANIK’ın Vefatı Zeki DURLANIK 20 Kasım 2001 tarihinde Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görev yaptığı AZERBAYCAN’da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda Şehit oldu. Cenazesi 22 Kasım 2001 günü İstanbul ve İstanbul dışından gelen kalabalık bir katılım ile İstanbul / Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
137. 13 Ocak 2002 Kemal BABATAŞ’ın Vefatı Kemal BABATAŞ 13 Ocak 2002 günü, iki yıl önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara ve Ankara dışından gelen geniş bir katılımla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
138. 17 Şubat 2002 6 ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakfımızın 6 ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2002 tarihinde 62 üyemizin fiilen, 1 üyemizin de vekaleten katılımıyla Ankara’da yapılmıştır. Bu toplantıda 2002 yılı faaliyet raporu ve denetim raporu ile 2002 yılı faaliyet planı ve tahmini bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmış, görüş ve öneriler alınmıştır. Vakıf Senedinde yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili taslak, Genel Kurulun onayına sunulmuş ve madde madde onaylanmıştır. Y.İ.V.Ltd.Şti. ile ilgili bilgi arz edilmiş ve görüş ve öneriler alınmıştır.  Yapılan seçimde: Hasan IŞIN, Faruk UZUN, H.Turgut DURUKAN, Ramis ÇEBİ, Yelkan H.AŞETEY, İ.Faruk CAVKA, M.Necip GÜVENER Yönetim Kurulu üyeliğine, Cihangir DUMANLI, M.Sedat VEYİSOĞLU, H.Basri VURAL Denetim Kurul üyeliğine seçilmişlerdir. Ümit GÜNDÜR
139. 28 Şubat 2002 Emeklilikler 2002 Yılı Şubat sonu itibarı ile 9 arkadaşımız emekli oldu; A.Bülent OZAN, Adem SATICI, Erdoğan GÖKÇEK, İbrahim TAŞKIN, Muharrem KARATAŞ, Mustafa YÜCE, N.Olcay ERGENÇ, Nurettin DEMİRKAN, S.Can KAYIRAN arkadaşlarımıza duyuru aracılığı ile hayırlı olsun dileklerimiz iletildi. Ümit GÜNDÜR
140. 5 Mart 2002 Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı 17 Şubat 2002 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında ;

Genel Başkan                     : Hasan IŞIN

Genel Başkan Vekili:                       : Faruk UZUN,

Genel Sekreter                    : Ramis ÇEBİ

Muhasip Üye                       : H.Turgut DURUKAN

Üye                                        : Yelkan H. AŞETEY

Üye                                        : İ.Faruk CAVKA

Üye                                        : M.Necip GÜVENER

olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR
141. 26 Nisan 2002 Kadınlar Kolu Kermesi Kadınlar Kolu 26 Nisan 2002 tarihinde Sıhhiye Orduevi/ANKARA’da geniş katılımlı bir kermes düzenledi. 2.500.000.000.-TL. gelir elde edildi. Ümit GÜNDÜR
142. 3 Mayıs 2002 Ankara’da Devre Gecesi Ankara’daki Jandarmaların organizasyonu ile Jandarma Sosyal Tesislerinde 90 ailenin katıldığı bir gece tertiplendi. Ümit GÜNDÜR
143. 31 Mayıs 2002 Atamalar K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan; Arif ALİM, Hüseyin ACAR, İlker GÜRGAN, İsmail ERER, Kadir BARIŞ, M.Ergün SAPMAZ, M.Namık VERAL, Mehmet ARDA, Metin KOÇER, Musa ERASLAN, Nurettin KARA, Salih Zeki BAYRAKTAR, Sedat KUNDUZ  arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
144. 5 Haziran 2002 Tuğgeneral Zeki DURLANIK Parkı Dünya Çevre Gününde Gebze Belediyesi tarafından rahmetli Zeki DURLANIK anısına “Tuğgeneral Zeki DURLANIK Parkı” açılmıştır. Ümit GÜNDÜR
145. 14 Haziran 2002 Y.İ.V. Ltd. Şti. Md. Değişikliği Y.İ.V. Ltd. Şti. Müdürü Mustafa EKEN’in şirket müdürlüğünden ayrılması üzerine yerine L.Engin ERGÜL atanmıştır. L.Engin ERGÜL
146. 23 Haziran 2002 1972 Devresi Hatıra Ormanı Polatlı/Acıkır Bölgesinde, Topçu ve Füze Okulu sorumluluk sahasında, Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı içerisinde “1972 Devresi Hatıra Ormanı” adı altında ağaç dikim alanı oluşturulmuştur. 30 Ailenin katılımı ile gerçekleştirilen faaliyette üye sayısı kadar çam fidanı bölgeye dikilmiş, başta Şehit ve Vefat etmiş arkadaşlarımız olmak üzere herkesin adına hazırlatılan plaketler ağaçlara bağlanmıştır. Ümit GÜNDÜR
147. 5 Ağustos 2002 Terfiler 1-4 Ağustos 2002 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Hulusi AKAR, Ümit ŞAHİNTÜRK, İ. Hakkı PEKİN ve H.Can TELER arkadaşlarımız Tümgeneralliğe, M.Namık VERAL ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
148. 5 Ağustos 2002 Atamalar K.K.K.lığının emirleri ile yeni görev yerlerine atanan, Sabri DEMİREZEN, Naci BEŞTEPE, M.Korkut ÖZARSLAN, M.Kaya VAROL, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, H.İbrahim TÜYSÜZ, İsmet HOCAOĞLU, Feyyaz ALEV, Hüseyin ACAR, Sinan KARTOĞLU, A.Koray DAĞTEKİN, S.Azmi USLU ve Reha ŞATANA arkadaşlarımıza hayırlı olsun mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
149. 25 Ekim 2002 Anıtkabir Ziyareti Vakfın 6 ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir grup arkadaşımızın eşleri ile birlikte  katıldıkları bir Anıtkabir ziyareti yapılıp Mozoleye çelenk sunuldu ve Vakıf Yönetim Kurulu başkanı tarafından Şeref defteri  yazıldı. Ümit GÜNDÜR
150. 26 Ekim 2002 K.H.O. Ziyareti Mezuniyetin 30 ncu yılı münasebetiyle geniş bir katılımla eş ve çocuklarla beraber mezun olduğumuz ocağımız olan Kara Harp Okulu ziyaret edildi. Ümit GÜNDÜR
151. 26 Ekim 2002 Vakıf 6 ncı Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 6 ncı Kuruluş Yıldönümü 60’ı Ankara dışından olmak üzere 300 arkadaşımızın katılımı ile Lojistik Komutanlık Sosyal Tesisleri / ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
152. 2 Mart 2003 2003 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 72 Kurucunun katılımı ile EDOK Sosyal Tesisleri / ANKARA’da Kurucular Kurulu Olağan toplantısı icra edildi. Ümit GÜNDÜR
153. 5 Nisan 2003 Devre Gecesi 5 Haziran 2003 tarihinde Ankara’daki Jandarma arkadaşlarımız, Jandarma Sosyal Tesislerinde 85 ailenin katıldığı bir gece düzenlediler. Ümit GÜNDÜR
154. 1 Haziran 2003 Piknik 1 Haziran 2003 tarihinde MSB İç Tedarik Bölge Başkanlığı bahçesinde bir devre pikniği düzenlendi. Pikniğe 50 aile katıldı. Ümit GÜNDÜR
155. 9 Haziran 2003 Ali ÖZ’ün vefatı Ali ÖZ, 9 Haziran 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak GATA/ANKARA’da vefat etti.
Kocatepe/ANKARA’da yapılan cenaze törenini müteakip Tekirdağ’a gönderilen naaşı orada toprağa verildi.
Ümit GÜNDÜR
156. 14 Haziran 2003 İzzet ÖZMEN’in vefatı İzzet ÖZMEN, 14 Haziran 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak GATA/ANKARA’da
vefat etti. Kocatepe/ANKARA’da yapılan cenaze törenini müteakip naaşı Karşıyaka/ANKARA’da  toprağa verildi.
Ümit GÜNDÜR
157. 4 Ağustos 2003 Terfiler 1-4 Ağustos 2003 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Sabri DEMİREZEN, N.Ali KARABABA, Naci BEŞTEPE, M.Korkut ÖZARSLAN Tümgeneralliğe, Naci ÖZDEMİR, A.Sezer ŞENGÜL, M. Baki CURA arkadaşlarımız Tuğgeneralliğe terfi ettiler. M.İhsan Ongun, Mahir KÖK ve Mehmet AKÇAY arkadaşlarımızın ise rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. Kendilerine tebrik mesajı gönderildi. Ümit GÜNDÜR
158. 4 Ağustos 2003 Atamalar Yalçın PEHLİVANOĞLU, Fahri IŞILDAK, M.Namık VERAL, Orhan KÖPRÜ, Muhittin BOZOKLU yeni görevlere atandılar. Ümit GÜNDÜR
159. 17 Ağustos 2003 A.Kemal YÜCEL’in vefatı A.Kemal YÜCEL, 17 Ağustos 2003 günü bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak ANKARA’da vefat etti. Kocatepe Camii / ANKARA’da yapılan cenaze törenini müteakip naaşı Karşıyaka/ANKARA’da  toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
160. 26 Ağustos 2003 Anıtkabir Ziyareti 1972 Devresinin emekliliğe hak kazanması üzerine, Atamıza şükran ve saygılarımızı sunmak maksadıyla; 26 Ağustos 2003 tarihinde Anıtkabir’e çelenk koyma töreni düzenlenmiştir. Ümit GÜNDÜR
161. 30 Ağustos 2003 Emeklilikler 31 Yıllık hizmet süresini tamamlayan 198 arkadaşımız kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. Ümit GÜNDÜR
162. 23 Eylül 2003

 

Erdek Kampı 1972 Devresi için tahsis edilen 11. Dönem Erdek Harita Kampı’ndan 37 ailenin katılımı ile 23 Eylül-3 Ekim 2003 tarihleri arasında  yararlandık. Ümit GÜNDÜR
163. 13 Ekim 2003 Bahadır TETİK’in Vefatı Bahadır TETİK 13 Ekim 2003 günü geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. 15 Ekim 2003 günü Selimiye Camii/İSTANBUL’da yapılan töreni müteakip Ümraniye/KOCATEPE mezarlığında toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
164. 18 Ekim 2003

 

Vakıf 7 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 7 nci Kuruluş Yıldönümü 25’i ANKARA dışından olmak üzere 150 arkadaşımızın katılımı ile Dedeman Oteli/ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
165. 3 Aralık 2003 H.Haşmet ONUR’un Vefatı H.Haşmet ONUR bir süre önce yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayarak 3 Aralık 2003 tarihinde vefat etti. 4 Aralık 2003 günü Levent Camii/İSTANBUL’da yapılan töreni müteakip Büyükçekmece/İSTANBUL’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
166. 9 Ocak 2004 Kadınlar Kolu Toplantısı 9 Ocak 2004 tarihinde Vakıf Merkezinde geniş katılımlı bir toplantı düzenleyen Kadınlar Kolumuz aşağıdaki şekilde yeniden organize olmuştur;

Başkan                 : Gülden GÜVENER

Başkan Yardımcıları         : Oya CURA, Zeynep ÖZKAN

Muhasip Üye       : Ferda GÜNDÜR

Üyeler                   :Nurel ARSLAN, Nazmiye TIBIKOĞLU, Zehra DİNÇER, Gönül HÜNER, Mualla BARIŞ, Suzan AKTAŞ, Evre ERASLAN, Selma DİNÇ, Beysun KUŞ, Nurdan KEPSUTLU, Şeniz AŞETEY

Ümit GÜNDÜR
167. 21 Şubat 2004 Devre Gecesi 21 Şubat 2004 tarihinde Kadınlar Kolumuz tarafından tertiplenen bir gece yapıldı. Jandarma Sosyal Tesisleri/ANKARA’da yapılan geceye 149 arkadaşımız katıldı. Ümit GÜNDÜR
168. 29 Şubat 2004 2004 Yılı Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı 59 Kurucunun fiilen 3 kurucunun ise vekalet ile katıldığı toplantı Sıhhiye Orduevi/ANKARA’da yapıldı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda seçim sonucu; Hasan IŞIN, Hayrettin YILMAZ, İ.Yüksel KUŞ, İsmet HOCAOĞLU, Yelkan H. AŞETEY, H.Turgut DURUKAN, M.Necip GÜVENER Yönetim Kurulu üyeliğine ve Cihangir DUMANLI, Faruk UZUN ve İ.Faruk CAVKA Denetim Kurulu üyeliğine seçildiler. Ümit GÜNDÜR
169. 4 Mart 2004 Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı 29 Şubat 2004 tarihinde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında;
Genel Başkan     : Hasan IŞINGenel Başkan Vekili         : Hayrettin YILMAZ

Genel Sekreter    : İ.Yüksel KUŞ

Muhasip Üye       : İsmet HOCAOĞLU

Üye                        : Yelkan H.AŞETEY

Üye                        : H.Turgut DURUKAN

Üye                        : M.Necip GÜVENER olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR
170. 21 Nisan 2004 Kadınlar Kolu Kermesi Kadınlar Kolu 21 Nisan 2004 tarihinde Sıhhiye Orduevi’ANKARA’da geniş katılımı bir kermes düzenledi. Kermes sonucunda 2.594.000.000.-TL. gelir elde edildi. Ümit GÜNDÜR
171. 2 Mayıs 2004 Beypazarı Gezisi 2 Mayıs 2004 tarihinde 87 arkadaşımızın katılımı ile Beypazarı’na günübirlik bir gezi yapıldı. Ümit GÜNDÜR
172. 15 Mayıs 2004 Devre Gecesi 15 Mayıs 2004 tarihinde MEBS Okulu Sosyal Tesisleri Mamak/ANKARA’da bir Devre Gecesi tertiplendi. Ümit GÜNDÜR
173. 1 Temmuz 2004 Y.İ.V.Ltd. Şti. Md. Değişikliği Y.İ.V. Ltd. Şti. Müdür L.Engin ERGÜL’ün Şirket Müdürlüğünden kendi isteği ile ayrılması üzerine yerine    Enis YURDAKÖK atanmıştır. Ümit GÜNDÜR
174. 4 Ağustos 2004 Terfi-Uzama ve Emeklilikler 1-4 Ağustos 2004 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Orhan KÖPRÜ Tuğgeneralliğe arkadaşımız Tuğgeneralliğe terfi etti. M.İhsan Ongun, arkadaşımızın rütbe bekleme süresi 1 yıl uzatıldı. MEHMET AKÇAY ve M.Kaya VAROL arkadaşlarımız ise emekli oldu. Ümit GÜNDÜR
175. 4 Ağustos 2004 Atamalar Bekir KALYONCU, Yalçın ÖZÇER, H.Can TELER, Ümit ŞAHİNTÜRK, M.İhsan ONGUN, Halil İbrahim TÜYSÜZ ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar. Ümit GÜNDÜR
176. 22 Ekim 2004 Karpuzkaldıran Kampı 1972 Devresi için tahsis edilen 16.Dönem Karpuzkaldıran / ANTALYA Kampından 30 ailenin katılımı ile 22 –31 Ekim 2004 tarihleri arasında yararlanıldı. Ümit GÜNDÜR
177. 27 Kasım 2004 Anıtkabir Ziyareti 27 Kasım 2004 tarihinde Atamızı ziyaret ederek kabrine çelenk koyduk, şükran ve saygılarımızı sunduk. Ümit GÜNDÜR
178. 27 Kasım 2004 Vakıf 8 nci Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 8 nci Kuruluş Yıldönümü 97 ailenin katılımı ile Merkez Orduevi/ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
179. 5 Şubat 2005 Devre Gecesi 5 Şubat 2005 tarihinde Tuzla Piyade Okulu Kampı Tesisleri/İSTANBUL’da 160 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
180. 27 Şubat 2005 2005 Yılı Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı Biri İstanbul’dan olmak üzere 46 kurucumuzun katıldığı toplantı K.K Misafirhanesi/ANKARA’da yapıldı. Seçimsiz olan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü, teklif ve öneriler alındı. Ümit GÜNDÜR
181. 24 Mart 2005 Kadınlar Kolu Huzurevi Ziyareti Vakıf Kadınlar Kolumuz planlı bir organizasyon içerisinde, Melikşah Köyü Çubuk/ANKARA’daki Süleyman DEMİREL yaşlı huzurevine bir ziyaret yaptılar. Ümit GÜNDÜR
182. 26 Mart 2005 Devre Gecesi 26 Mart 2005 tarihinde Jandarma Sosyal Tesisleri/ANKARA’da 115 arkadaşımızın katıldığı bir gece yapıldı. Ümit GÜNDÜR
183. 7-16 Mayıs 2005 Bodrum Kampı Devremiz için tahsis edilen 2. Dönem Bodrum Kampında 40 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
184. 4 Ağustos 2005 Terfi-Uzama ve Emeklilikler 1-4 Ağustos 2005 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Bekir KALYONCU arkadaşımız Korgeneralliğe terfi etti. Fahri IŞILDAK arkadaşımızın rütbe bekleme süresi 1 yıl uzatıldı. Yalçın ÖZÇER, YALÇIN PEHLİVANOĞLU, M.İhsan ONGUN, H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM, Halil İbrahim TÜYSÜZ, Sadrettin AKTAŞ ve Recai PABUÇCU arkadaşlarımız emekli oldu. Ümit GÜNDÜR
185. 4 Ağustos 2005 Atamalar Hulusi AKAR, İ.Hakkı PEKİN, N.Ali KARABABA, Naci BEŞTEPE ve M.Korkut ÖZARSLAN arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar. Ümit GÜNDÜR
186. 1 Ekim 2005 Anıtkabir Ziyareti 1 Ekim 2005 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk Ümit GÜNDÜR
187. 1 Ekim 2005 Vakıf 9 ncu Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Vakfın 9 ncu Kuruluş Yıldönümü 75 ailenin katılımı ile Merkez Orduevi/ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
188. 3-12 Kasım 2005 Side Jandarma Kampı 3-12 Kasım 2005 tarihleri arasında devremize tahsis edilen Side Jandarma kampında 62 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
189. 11 Şubat 2006 Devre Gecesi 11 Şubat 2006 tarihinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Sosyal Tesisleri/İSTANBUL’da 50 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
190. 14 Şubat 2006 Devre Gecesi 14 Şubat 2006 tarihinde Güzelbahçe Filli Restaurant / İZMİR’de 68 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
191. 14 Şubat 2006 Kadınlar Kolu Toplantısı 11 Şubat 2006 tarihinde geniş katılımlı bir toplantı yapan Kadınlar Kolu;

Başkan                 : Zehra DİNÇER

Başkan Yardımcısı            : Şükran ERCAN

Üyeler                   : Selva HOCAOĞLU, Şeniz AŞETEY, Gülseren TUNÇ, Fevziye ERER, Ferda GÜNDÜR, Selma DİNÇ, Arife CEYLAN, Sevim BARAN

olarak yeniden organize olmuştur.

Ümit GÜNDÜR
192. 26 Şubat 2006 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı Kurucular Kurulu 26 Şubat 2006 tarihinde 67 kurucunun katılımı ile Kara Kuvvetleri Misafirhanesi/ANKARA’da yapıldı.

Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda seçim sonucu ;

Y. Murat DİNÇER, İbrahim ERGE, M.Necip GÜVENER, Yelkan H. AŞETEY, İ.Yüksel KUŞ, Hasan IŞIN, Cevat ARSLAN  Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Cihangir DUMANLI, Sadrettin AKTAŞ, Hayrettin YILMAZ Denetim Kurulu Üyeliğine seçildiler.

Ümit GÜNDÜR
193. 4 Mart 2006 Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı 4 Mart 2006 tarihinde toplanan yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan     : Hasan IŞIN

Genel Başkan Vekili         : İbrahim ERGE

Genel Sekreter    : Y.Murat DİNÇER

Muhasip Üye       : Cevat ARSLAN

Üye                        : İ.Yüksel KUŞ

Üye                        : M.Necip GÜVENER

Üye                        : Yelkan H. AŞETEY olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR
194. 25 Mart 2006 Devre Gecesi 25 Mart 2006 tarihinde Jandarma Sosyal Tesisleri Anıttepe/ANKARA’da 120 arkadaşımızın katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
195. 2 Nisan 2006 Ağaç dikimi ve brunch 4. Kolordu Mamak ağaçlandırma bölgesinde Vakfımıza tahsis edilen alana Ankara’daki bir grup arkadaşımız ile birlikte çam fidanları dikildi. Şehit olan ve vefat eden arkadaşlarımızın isim plaketlerinin fidanların üzerine takıldığı ağaç dikimi etkinliği brunch ile sonlandırıldı. Ümit GÜNDÜR
196. 15-16 Nisan 2006 Çılgın Türkler Gezisi “ÇILGIN TÜRKLER ORDAYDI YA SİZ?” adlı Sakarya’dan Dumlupınar’a  adım adım Kurtuluş Savaşı destanının geçtiği yörelere bir gezi yapıldı. Ümit GÜNDÜR
197. 22-23 Nisan 2006 Amasra – Bartın-İnkum Gezisi 22-23 Nisan tarihlerinde Amasra-Bartın- İmkum gezisi yapıldı. Ümit GÜNDÜR
198. 27 Nisan 2006 Çocuk Yuvası Ziyareti Kadınlar Kolumuz 27 Nisan 2006 tarihinde ANKARA/Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasından bir grup çocuk için Anıtkabir gezisi düzenlediler ve gezi sonrası çocuklarımızla birlikte yemek yediler. Ümit GÜNDÜR
199. 30 Nisan 2006 İsmet DİŞBUDAK’ın vefatı İsmet DİŞBUDAK 27 Nisan 2006 günü geçirdiği ani bir şeker koması sonucu GATA/ANKARA’ya yatırıldı ve 30 Nisan 2006 günü vefat etti. Kocatepe/ANKARA’da yapılan cenaze törenini müteakip Karşıyaka/ANKARA’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
200. 7-16 Mayıs 2006 Karpuzkaldıran Kampı Devremize tahsis edilen Karpuzkaldıran Kampında 65 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
201. 9 Mayıs 2006 Yardım Kampanyası Nisan ayı başında Kadınlar Kolu tarafından başlatılan yardım malzemesi toplama kampanyası 5 Mayıs 2006 günü sonuçlandırılmış ve toplanan giysi, ayakkabı, kırtasiye, boya vs. malzemeler 25 koli olarak ADIYAMAN/Samsat ilçesi Zeynel Aslan İlköğretim Okuluna gönderildi. Ümit GÜNDÜR
202. 10 Mayıs 2006 Hasan KÜÇÜKAY’ın vefatı 10 Mayıs 2006 günü ani bir kalp krizi sonucu vefat eden Hasan KÜÇÜKAY, 12 Mayıs 2006 günü Gebze Mustafa Paşa Camiinde kılınan namazı müteakip Gebze mezarlığında toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
203. 10 Mayıs 2006 Huzurevi Ziyareti 10 Mayıs 2006 günü Karpuzkaldıran kampında olan Kadınlar Kolundan bir grup, ANTALYA FETHİ BAYÇIN Huzurevini ziyaret ederek buradaki yaşlılarımızın gönüllerini aldılar ve Anneler Gününü kutladılar. Ümit GÜNDÜR
204. 4 Ağustos 2006 Terfi-Uzama ve Emeklilikler 1-4 Ağustos 2006 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; İ.Hakkı PEKİN arkadaşımız Korgeneralliğe terfi etti. Hulusi AKAR ve Ümit ŞAHİNTÜRK arkadaşlarımızın rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. H.Can TELER, Fahri IŞILDAK, M.Namık VERAL ve Hüseyin GÜNEY arkadaşlarımız emekli oldu. Ümit GÜNDÜR
205. 16 Eylül 2006 Kuleli Askeri Lisesi Ziyareti ve Tekne Gezisi Kuleli Askeri Lisesine girişimizin 40. yılı ve Vakfımızın kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla 16 Eylül 2006 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Tekirdağ’dan katılan toplam 64 arkadaşımız ile Kuleli Askeri Lisesini ziyaret ettik ve yine  aynı günün akşamı Boğaziçinde yemekli tekne turunda beraberdik. Ümit GÜNDÜR
206. 22-31 Ekim 2006 Antalya Karpuzkaldıran ve Bodrum Kampı Devremize tahsis edilen Karpuzkaldıran Kampında 35 – Bodrum Kampında ise 22 aile bir araya geldi, her iki kampta da güzel bir bayram tatili geçirdik. Ümit GÜNDÜR
207. 18 Kasım 2006 Anıtkabir Ziyareti 18 Kasım 2006 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk. Ümit GÜNDÜR
208. 18 Kasım 2006 Vakıf 10. Kuruluş Yıldönümü Gecesi Vakfın 10. Kuruluş Yıldönümü, 18 Kasım 2006 günü 100 ailenin katılımı ile AIRPORT Hotel / ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
209. 25 Kasım 2006 Mehmet SÜTÇÜOĞLU’nun vefatı Kısa süre önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Mehmet SÜTÇÜOĞLU 27 Kasım 2006 tarihinde vefat etmiş ve aynı gün İSTANBUL/Kilyos mezarlığında toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
210. 22 Şubat 2007 İzmir Devre Gecesi 22 Şubat 2007 tarihinde İzmir Sağlık-Der Lokalinde 35 ailenin katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
211. 24 Şubat 2007 Ankara Devre Gecesi 24 Şubat 2007 tarihinde 50 ailenin katılımı ile Jandarma Sosyal Tesisleri / ANKARA’da bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
212. 25 Şubat 2007 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı Kurucular Kurulu 25 Şubat 2007 tarihinde Kara Kuvvetleri Misafirhanesi / ANKARA’da toplandı. Seçimsiz olan toplantıda gündemdeki konular, teklif ve öneriler görüşüldü. Ümit GÜNDÜR
213. 4 Mart 2007 Ercan ÖZER’in vefatı 4 Mart 2007 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat eden Ercan ÖZER 6 Mart 2007 günü İskenderun’da toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
214. 22 Nisan 2007 İstanbul Devre Gecesi 22 Nisan 2007 tarihinde İSTANBUL/Harbiye Orduevinde Vakıf tarafından organize edilen, 100 ailenin katıldığı bir devre gecesi düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
215. 12 Mayıs 2007 Yardım Kampanyası 17 Nisan 2007 tarihinde başlatılan HAKKARİ / Yüksekova’ daki ihtiyaç sahibi okullar için başlatılan yardım kampanyası 12 Mayıs 2007 tarihinde sonuçlanmıştır. 97 Koli halinde (6m3 – 1700 kg.) bölgeye gönderilen yardım malzemeleri 21.05.2007 ve 24.05.2007 tarihlerinde Yüksekova Kısıklı Köyü İlköğretim Okulu, 75. Yıl Yatılı Bölge İlk Öğretim Okulu ve Yüksekova Şemsettin ONAY Lisesi okullarına Yüksekova 4. Taktik Tümen Komutanlığı ve 21 Sınır Jandarma Tugay komutanlığı tarafından dağıtılmıştır. Ümit GÜNDÜR
216 4 Ağustos 2007 Terfi Uzama ve Emeklilikler 1-4 Ağustos 2007 tarihleri arasında toplanan Yüksek Askeri Şura kararıyla; Hulusi AKAR ve M.Korkut ÖZARSLAN arkadaşlarımız Korgeneralliğe terfi etti. Ümit ŞAHİNTÜRK, Sabri DEMİREZEN, Naci ÖZDEMİR ve A.Sezer ŞENGÜL arkadaşlarımızın rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı. Naci BEŞTEPE, N.Ali KARABABA ve M.Baki CURA arkadaşlarımız emekli oldu. Ümit GÜNDÜR
217. 4 Ağustos 2007 Atamalar Bekir KALYONCU, İ.Hakkı PEKİN, Ümit ŞAHİNTÜRK ve Sabri DEMİREZEN arkadaşlarımız yeni görev yerlerine atandılar. Ümit GÜNDÜR
218. 25 Ağustos 2007 T.Aykut TUNCA’nın vefatı Kısa süre önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan T.Aykut TUNCA 25 Ağustos 2007 tarihinde vefat etmiş ve 27 Ağustos 2007 tarihinde Kocatepe Camiindeki cenaze törenini müteakip ANKARA/Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
219. 22-31 Ekim 2007 Antalya Karpuzkaldıran Kampı Devremize tahsis edilen Antalya/Karpuzkaldıran kampında 57 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
220. 24 Kasım 2007 Anıtkabir Ziyareti 24 Kasım 2007 tarihinde Atamızı ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk. Ümit GÜNDÜR
221. 24 Kasım 2007 Vakfın 11. Kuruluş Yıldönümü Gecesi Vakfın 11. Kuruluş Yıldönümü, 24 Kasım 2007 günü 60 ailenin katılımı ile İçkale Hotel / ANKARA’da kutlandı. Ümit GÜNDÜR
222. 27 Ocak 2008 Ahmet EKİNCİ’nin Vefatı 27 Ocak 2008 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Aynı gün Tekirdağ’daki cenaze töreni sonrası Silivri/İSTANBUL’da toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
223. 06 Şubat 2008 Zerrin KALYONCU’nun Vefatı Uzun bir süredir rahatsız olan Bekir KALYONCU’nun eşi Zerrin KALYONCU 06.02.2008 tarihinde GATA/ANKARA’da vefat etmiştir. Aynı gün GATA’dan uğurlanmış ve 07.02.2008 günü Giresun’da toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
224. 17 Şubat 2008 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı Kurucular Kurulu 17 Şubat 2008 tarihinde Harita Genel Komutanlığında toplandı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda İbrahim ERGE, Yelkan H. AŞETEY, Cihangir DUMANLI, M.Necip GÜVENER, İ.Yüksel KUŞ, Y.Murat DİNÇER, Mehmet TIBIKOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Sadrettin AKTAŞ, İlhami ÇINAR, L.Engin ERGÜL Denetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Vakfın kuruluşundan bu yana genel Başkan olan Hasan IŞIN kendi isteği ile yönetime aday olmayınca Genel Kurulun oy birliği ile Onursal Başkanlığa seçildi. Ümit GÜNDÜR
225. 23 Şubat 2008 Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısı 23.02.2008 tarihinde toplanan yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan     : İbrahim ERGE

Genel Başkan Vekili         : Yelkan H. AŞETEY

Genel Sekreter    : İ.Yüksel KUŞ

Muhasip Üye       : Mehmet TIBIKOĞLU

Üye                        : Cihangir DUMANLI

Üye                        : M.Necip GÜVENER

Üye                        : Y.Murat DİNÇER

Denetim Kurulu;

Başkan                 : Sadrettin AKTAŞ

Üye                        : İlhami ÇINAR

Üye                        : L.Engin ERGÜL Olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR
226. 07 Nisan 2008 Hasan IŞIN’a Onursal Başkanlık Şilt ve Belgesi Verilmesi Kurucular Kurulu Olağan Toplantısında alınan karar gereği 07.04.2008 tarihinde Hasan IŞIN’a Onursal Başkanlık şilti ve belgesi takdim edilmiştir. Ümit GÜNDÜR
227. 02 Mayıs 2008 Yardım Kampanyası Geçen yıldan ayrılan yardım kampanyası malzemeleri bu yıl yapılan takviyeler ile 1 konteynır dolusu olarak Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı bölgesine gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Ümit GÜNDÜR
228. 05 Mayıs 2008 Vakıf Sekreterinin 10. Hizmet Yılını Doldurması 1 Mayıs 2008 tarihinde Vakıf sekreterliğinde 10. Hizmet yılını dolduran Reyhan DOĞAN’a Yönetim Kurulu tarafından 10. Hizmet yılı anısı takdim edilmiştir. Ümit GÜNDÜR
229. 12 Mayıs 2008 Nurhan GÜNEŞ’in Vefatı Uzun bir süredir rahatsız olan Selami GÜNEŞ’in eşi Nurhan GÜNEŞ, 12.05.2008 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve 13.05.2008 tarihinde İSTANBUL/Levent Camiinde kılınan namazı müteakip BOLU’da toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
230. 19-28 Mayıs 2008 Gümüldür Kampı 19-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında devremize tahsis edilen Gümüldür kampında 37 aile bir araya gelmiştir. Ümit GÜNDÜR
231. 15 Haziran 2008 Sinan KÖSEEREN’in Vefatı 15 Haziran 2008 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden Sinan KÖSEEREN arkadaşımız 16 Haziran 2008 tarihinde Kocatepe Camiinde yapılan töreni müteakip Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir. Ümit GÜNDÜR
232. Ağustos 2008 Uzama-Emeklilik 30 Ağustos 2008 itibarı ile Ümit ŞAHİNTÜRK, Sabri DEMİREZEN, Naci ÖZDEMİR, A.Sezer ŞENGÜL arkadaşlarımız emekli oldular. Orhan KÖPRÜ’nün görev süresi 1 yıl uzatıldı. Ümit GÜNDÜR
233. 15-20 Ekim 2008 Bodrum Tatili 15-20 Ekim 2008 tarihleri arasında Ferhat ABİDİNOĞLU’nun Bodrum Gündoğandaki Green Beach Resort’da 45 aile eşleri ile konuk edildi. Ümit GÜNDÜR
234. 22-31 Ekim 2008 Side Jandarma Kampı Devremize tahsis edilen Side Jandarma kampında 53 aile bir araya gelmiştir. Ümit GÜNDÜR
235. 25 Ekim 2008 Kuruluş Yıldönümü Vakfımızın 12. Kuruluş Yıldönümü Side Kampı Sosyal Tesislerinde geniş bir katılımla kutlandı. Ümit GÜNDÜR
236. 15 Kasım 2008 Anıtkabir Ziyareti 15 Kasım 2008 tarihinde Ata’mızı ziyaret ederek, Mozoleye çelenk koyup, şükran ve saygılarımızı sunduk. Ümit GÜNDÜR
237. 22 Şubat 2009 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı Kurucular Kurulu 22 Şubat 2009 tarihinde K.K. Lojistik Komutanlığı Sosyal Tesisinde yapıldı. 49 üyemiz asaleten ve 9 üyemiz vekaleten katıldı. Ümit GÜNDÜR
238. 30 Mayıs 2009 Kuleli Askeri Lisesi Ziyareti Mezuniyetimizin 40. Yılında 270 arkadaşımızla Kuleli Askeri Lisesinde bir nostalji gezisi yapıldı. Aynı günün akşamında geniş katılımlı Boğaz tekne turu düzenlendi. Ümit GÜNDÜR
239. 31 Mayıs 2009 Foça Kampı 31 Mayıs – 9 Haziran 2009 tarihinde devremize tahsis edilen Foça Kampında 60 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
240. 24 Haziran 2009 Taşınmaz alımı Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 20/14 No. daki gayrimenkul satın alınarak 1 sıra numarası ile Vakıf Gayrimenkul envanterine dahil edildi. Ümit GÜNDÜR
241. 25 Haziran 2009 Vakıf Senedi Değişikliği Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmada, Vakıf Senedimizde gerekli değişiklikler yapıldı. Ümit GÜNDÜR
242. 7 Temmuz 2009 Haluk TURGAY’ın Vefatı 7 Temmuz 2009 tarihinde kaybettiğimiz Haluk TURGAY Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Ümit GÜNDÜR
243. Ağustos 2009 Terfiler Korgeneral Bekir KALYONCU 30 Ağustos 2009 tarihinde Orgeneralliğe terfi etmiştir. Ümit GÜNDÜR
244. 22-31 Ekim 2009 Marmaris-Aksaz Kampı 22-31 Ekim 2009 tarihleri arasında Marmaris-Aksaz Kampında 69 aile bir araya geldi. Ümit GÜNDÜR
245. 13 Kasım 2009 Açılış Kokteyli Vakfımızın yeni alınan Merkezinin açılışı, 13 Kasım 2009 tarihinde geniş katılımlı bir kokteyl ile yapılmıştır. Ümit GÜNDÜR
246. 14 Kasım 2009 13. Kuruluş Yıldönümü Vakfımızın 13. Kuruluş Yıldönümü, gündüz Anıtkabir Ziyareti, akşam devre gecesi ile kutlandı. Ümit GÜNDÜR
247. 20 Kasım 2009 Ali Belgütay VARIMLI’nın Vefatı Ali Belgütay VARIMLI, 20 Kasım 2009 tarihinde vefat etmiş, Karşıyaka Mezarlığı/ANKARA’da toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
248. 10 Aralık 2009 Ali TAŞKIRAN’ın Vefatı Ali TAŞKIRAN, 10 Aralık 2009 tarihinde vefat etmiş, İzmir’de toprağa verilmiştir. Ümit GÜNDÜR
249. 7 Ocak 2010 Kadınlar Kolu Toplantısı 7 Ocak 2010 tarihinde yapılan Kadınlar Kolu toplantısında Başkanlığa Zehra DİNÇER,

Başkan Yardımcılıklarına; Beysun KUŞ, Handan ERGÜL, Muhasip Üyeliğe; Arife CEYLAN,

Üyeliklere; Zeynep ÖZKAN, Aysun TEKÇİÇEK, Şerife ACAR, Ülkü SINDIR seçilmiştir.

Ümit GÜNDÜR
250. 21 Şubat 2010 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı Kurucular Kurulu 21 Şubat 2010 tarihinde Ankara Maltepe’de bulunan K.K.Gazinosunda 56 üyenin asaleten, 20 üyenin vekâleten katılımı ile yapıldı. Gündeme uygun olarak yapılan toplantıda; İbrahim ERGE, İ.Yüksel KUŞ, M.Necip GÜVENER, İ.Yücel ÖZİN, Halim ÖZYENER ve Necati TENŞİ Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sadrettin AKTAŞ, Hayrettin YILMAZ ve Cemal CEYLAN Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Ümit GÜNDÜR
251. 27 Şubat 2010 Yeni Yönetim Kurulu 27 Şubat 2010 tarihinde yeni Yönetim Kurulu;

Genel Başkan: İbrahim ERGE

Başkan Vekili: İ.Yüksel KUŞ

Genel Sekreter: M.Necip GÜVENER

Muhasip Üye: İ.Yücel ÖZİN

Üye: Y.Murat DİNÇER

Üye: Halim ÖZYENER (İstanbul)

Üye: Necati TENŞİ (İzmir)

Denetim Kurulu;

Sadrettin AKTAŞ

Hayrettin YILMAZ

Cemal CEYLAN

Olarak teşkilatlandı.

Ümit GÜNDÜR
252. 3 Mart 2010 Konferans Cihangir DUMANLI tarafından Vakıf Merkezinde “Dünya politikasına yön veren güç odakları ve son gelişmeler” konusunda bir konferans verildi. İbrahim ERGE
253. 8 Mart 2010 İzmir’de Devre Gecesi İzmir İnciraltı Sosyal Tesislerinde Yönetim Kurulu üyesi Necati TENŞİ’nin organize ettiği devre gecesine 70 kişi katıldı. İbrahim ERGE
254. 8 Mart 2010 Bilgisayar Alımı Vakıftaki mevcut bilgisayarların ekonomik ömürlerini doldurmuş olması nedeniyle iki adet bilgisayar alındı. İbrahim ERGE
255. 20 Mart 2010 Ankara’da Devre Gecesi Ankara Anıttepe Jandarma Sosyal Tesislerinde, Yönetim Kurulu üyesi M.Necip GÜVENER’in organize ettiği devre gecesine 110 kişi katıldı. İbrahim ERGE
256. 25 Mart 2010 Tutuklu Ailelerine Mektup Darbe planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen devre arkadaşlarımız M.Kaya VAROL, N.Ali KARABA ve Kubilay AKTAŞ’ın ailelerine destek olmak amacı ile Vakıf ve 1972’liler adına birer mektup gönderildi. İbrahim ERGE
257. 31 Mart 2010 Konferans Cihangir DUMANLI, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “İran’ın Nükleer Silahlanması” konusunda bir konferans verdi. İbrahim ERGE
258. 7-9 Nisan 2010 Kapadokya Gezisi Ankara’dan 54 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
259. 12-15 Nisan 2010 Kapadokya Gezisi İzmir’den 17 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
260. 16 Nisan 2010 Deprem Yardımı 8 Mart 2010 tarihinde Elazığ’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara yardım amacıyla, Vakıf üyelerinden toplanan 66 koli giyecek malzemesi (6m3), özel bir nakliyat şirketi ile mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ 8 nci Kolordu Komutanlığına gönderildi. İbrahim ERGE
261. 16 Nisan 2010 TESUD Ziyareti Nisan 2010 ayı içinde yapılan seçim sonucu göreve yeni gelen TESUD Genel Merkez Yönetimine bir nezaket ziyareti yapıldı. İbrahim ERGE
262. 27-29 Nisan 2010 Kapadokya Gezisi İstanbul’dan 23 kişilik bir grup ile Nevşehir’e gidilerek, Göreme ve Ürgüp (Kapadokya) Bölgesine 2 gece 3 gün süren bir kültür gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
263. 4 Mayıs 2010 Bakımevi Ziyareti Vakıf Kadınlar Kolu tarafından yapılan organizasyon ile Ankara Bilkent’te bulunan TSK Özel Bakım Merkezi ziyaret edilmiş; Merkezde kalan 97 yaşlı büyüğümüze, çiçek, kitap ve diğer hediyeler sunulmuş, birlikte öğle yemeği yenilerek sohbet edilmiştir. İbrahim ERGE
264. 7-9 Mayıs 2010 Amasya Gezisi 44 kişinin katılımı ile Amasya, Tokat ve Çorum illerini kapsayan, 2 gece 3 gün süreli bir kültür gezisi yapılmıştır. İbrahim ERGE
265. 7-15 Mayıs 2010 Şehit Ailelerinin Tatili Devre arkadaşımız Ferhat ABİDİNOĞLU ve kıymetli eşi Necla Hanım, 1972’li Şehit ailelerinden bir grubu, sahibi oldukları Bodrum/Gündoğan/Green Beach Resort tesislerinde konuk ederek tatil yapmalarını sağlamışlardır. İbrahim ERGE
266. 20 Mayıs 2010 Tutuklu ve Ailelerini Ziyaret Vakıf Yönetim Kurulundan bir grup ile Silivri Cezaevinde tutuklu olan devre arkadaşlarımız ile İstanbul’da ikamet eden aileleri ziyaret edildi. İbrahim ERGE
267. 21 Mayıs 2010 Piknik Vakıf Kadınlar Kolu; 21 Mayıs’ta LALAHAN’da, 25 Mayıs’ta K.K.K. EDOK K.lığı tesislerinde olmak üzere iki ayrı piknik düzenlemiştir. İbrahim ERGE
268. 26 Mayıs 2010 Konferans Cihangir DUMANLI tarafından, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “Nükleer Madde Değişiminin Türkiye’de Yapılması Anlaşması” konusunda bir konferans verdi. İbrahim ERGE
269. 28 Mayıs 2010 Tutuklu Adresleri Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunan devre arkadaşlarımızın cezaevi adresleri internet üzerinden ve haberleşme grubuna mail atılarak duyuruldu. İbrahim ERGE
270. 29 Mayıs 2010 Etkinliğe İştirak Silivri ve Hasdal’da tutuklu bulunan emekli ve muvazzaf asker ailelerinin Anıtkabir’e yaptıkları ziyarete 70 kişi ile katılmak suretiyle destek verildi. İbrahim ERGE
271. 2 Haziran 2010 Denetleme Vakıf Denetleme Heyeti; Vakfın ve Y.İ.V. Ltd.Şti. nin tüm faaliyet, kayıt ve mali durumunu denetledi ve 1 Temmuz 2010 tarihinde ayrıntılı denetleme raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına verdi. İbrahim ERGE
272. 9 Haziran 2010 Konferans Cihangir DUMANLI tarafından, Vakıf Merkezinde saat: 15.00’de “İsrail Krizi ve Ege’de Türk Yunan Sorunları” konusunda bir konferans verildi. İbrahim ERGE
273. 9 Temmuz 2010 İstifa 15.12.2005 tarihinden beri Y.İ.V. Ltd.Şti. Müdürlüğünü yapan Turgut DURUKAN, kendi isteği ile Şirket Müdürlüğünden ayrıldı. İbrahim ERGE
274. 10 Temmuz 2010 Karadeniz Gezisi Devre arkadaşları ve ailelerinden oluşan 41 kişilik bir grup, 10-17 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Adım Adım Karadeniz” isimli kültür gezisine katıldılar. İbrahim ERGE
275. 10 Temmuz 2010 Vakıf Web Sayfası 12 yıldan beri kullanılan web sayfasının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, yeniden tasarlanan Vakıf internet sayfası (www.vakif1972.org.tr) hizmete girdi.
İbrahim ERGE
276. 23 Temmuz 2010 Ziyaret Defteri Vakıf Merkezine gelen devre arkadaşlarının, Vakıfla ilgili düşünce, görüş ve önerilerini yazabilmeleri için özel bir defter açıldı. Vakfa gelemeyip görüş ve düşüncelerini ileti, mektup vb. gibi vasıtalarla gönderenlerin notları deftere yapıştırılacak. Yönetim Kurulu bu deftere kayıt edilen hususları dikkate alacak.
İbrahim ERGE
277. 7 Ağustos 2010 Selma ERİŞİK’in Vefatı Metin ERİŞİK’in eşi Selma Hanım, Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınında geçirdikleri trafik kazasından sonra iç kanama nedeniyle vefat etti. Cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.
İbrahim ERGE
278. 9 Ağustos 2010 Erol EGEMENOĞLU’nun Vefatı Erol EGEMENOĞLU, Haziran ayında akciğerlerinde tespit edilen kanserli hücrelerin vücudunda hızla yayılması sonucu vefat etti. Cenazesi Bursa Hamitler Kabristanına defnedildi.
İbrahim ERGE
279. 11 Ağustos 2010 Kutlama 2010 Yılı Ağustos ayında terfi eden ve atama gören TSK mensuplarından devre arkadaşı olan ve Vakıf faaliyetleriyle ilgili olup katkıda bulunanlara kutlama mesajları gönderildi.
İbrahim ERGE
280. 9 Eylül 2010 Durmuş Mercan’ın Vefatı Durmuş MERCAN, beyin tümörü ameliyatı olduktan sonra yaklaşık 1,5 yıldan beri tedavi görmekte iken vefat etti. Cenazesi Ordu’da toprağa verildi.
İbrahim ERGE
281. 9 Eylül 2010 Bayram Kutlaması 9-12 Eylül tarihlerindeki Şeker Bayramı nedeniyle, Şehit olan ve vefat etmiş olan arkadaşlarımızın ailelerine bayram tebriği gönderildi. 10 Eylül 2010 (Bayramın ikinci günü) Vakıf Merkezinde bayramlaşma yapıldı.
İbrahim ERGE
282. 14 Eylül 2010 Sitare YELBOĞA’nın Vefatı Mustafa YELBOĞA’nın eşi Sitare Hanım, 18 yıldan beri büyük bir azimle sürdürdüğü kanserle mücadelesinde yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Kabristanına defnedildi.
İbrahim ERGE
283. 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Gaziler gününü kutlamak üzere 1972’li Gazi arkadaşlarımıza mesaj gönderildi. Ayrıca 22 Eylül 2010 günü Vakıf Merkezine Gazilerimizi davet ederek kutlama etkinliği yapıldı.
İbrahim ERGE
284. 14 Ekim 2010 Doğa Yürüyüş Grubu 14 Ekim 2010 tarihinde yapılan bir toplantı ile devre arkadaşımız Mustafa ASLANKURT’un koordinatörlüğü ve liderliğinde “Doğa Yürüyüş Grubu 72” oluşturuldu. Grup; hafta sonlarında doğa yürüyüşlerine başladı, arzu edenlerin yürüyüşlere katılması için duyurular Vakıf haberleşme grubu ve internet sayfasından yapılmaya başlandı. İbrahim ERGE
285. 17 Ekim 2010 Bayramlaşma Kurban Bayramının ikinci günü olan 17 Ekim 2010 Çarşamba günü saat: 14.00 de Vakıf Merkezinde bayramlaşma yapıldı. İbrahim ERGE
286. 23 Ekim 2010 Anıtkabir Ziyareti Vakfın 14 ncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle geleneksel Anıtkabir Ziyareti 40 üyenin katılımı ile yapıldı. İbrahim ERGE
287. 27 Ekim 2010 Konferans Tuğg. (E) Cihangir DUMANLI tarafından “Füze Kalkanı ve Yaklaşan ABD-İRAN Savaşı” konulu konferansı, Vakıf Merkezinde sundu. İbrahim ERGE
288. 27 Ekim 2010 Eğitim Bursu Şartlı Bağış Kampanyası Üyelerden gelen istek üzerine, 30 Aralık 2010 tarihinde ona erecek olan “Eğitim Bursu Şartlı Bağış Kampanyası” başlatıldı. İbrahim ERGE
289. 3 Kasım 2010 Side Kampı 03-12 Kasım 2010 tarihleri arasında, J.Gn.K.lığınca yapılan toplu tahsis ile Side Kampına 22 aile katıldı. İbrahim ERGE
290. 5 Kasım 2010 Vefat Devre arkadaşımız Salih ADAY, yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak Tekirdağ da vefat etti. Cenazesi Alpullu’da toprağa verildi. İbrahim ERGE
291. 23 Kasım 2010 Öğretmenler Günü 24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü nedeniyle,  Vakıf Kadınlar Kolu tarafından; halen görevde olan ve emekli öğretmenler Vakıf Merkezinde davet edilerek kutlama etkinliği yapıldı. İbrahim ERGE
292. 27 Kasım 2010 Konya Gezisi Vakıf Kadınlar Kolunun kararlaştırması sonucu, 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde, 21 ailenin katılımı ile Konya-Çatalhöyük(Çumra) bölgesine kültür gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
293. 11 Aralık 2010 Devre  Gecesi İzmir’de ikamet eden 1972’liler, 11 Aralık 2010 Cumartesi akşamı Konak İskelesinde yapılan devre gecesinde, 39 devre arkadaşı aileleriyle buluştular. İbrahim ERGE
294. 23 Aralık 2010 Eğitim Bursu Şartlı Bağışları Vakıf üyelerinin yaptığı “Eğitim Bursu Şartlı Bağışları’nın, kampanya sona ermesine rağmen, üyelerin isteği üzerine devamlı hale getirilip, her yıl Eylül Ayı yönetim kurulu toplantılarında değerlendirme yapılarak bursların düzenlenmesi kararlaştırıldı. İbrahim ERGE
295. 23 Aralık 2010 Stratejik Plan Yönetmelik Vakfın stratejik planı, Vizyon-Misyon-Temel Değerleri ve Vakıf Yönetmelik değişiklik ve düzenlemeleri Yönetim kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Kurucular Kurulunun  onayına sunulacak. İbrahim ERGE
296. 01 Ocak 2011 Vakıf Genel Müdürü Bir yılı süredir gözlerinden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 2010 yılında ücretsiz izinli olan Vakıf Genel Müdürü Ümit GÜNDÜR, Yönetim Kurulunun 23.12.2010 tarih ve 173/4 sayılı kararı gereği, 01.01.2011 tarihinden itibaren görevine döndü. İbrahim ERGE
297. 21 Ocak 2011 Muhasebe Değişimi Vakıf ve Y.İ.V. Ltd.Şti.nin muhasebe işlerini yürütmek üzere yeni anlaşma yapılan Muhasebeci Öznur YÜCETÜRK, eski muhasebeci Celal DEMİR’den tüm evrakı alarak devir teslim yapıldı.

 

İbrahim ERGE
298. 24 Ocak 2011 Apartman Yönetimi Vakfın dairesinin bulunduğu Yonca Apartmanının yöneticiliği, 2011 yılında yürütülmek üzere teslim alındı. İbrahim ERGE
299. 01 Şubat 2011 Kadınlar Kolu Vakıf kadılar kolu 2011 yılında yapacağı etkinlikler ve görev bölümü yapmak için toplandı. İbrahim ERGE
300. 05 Şubat 2011 Vefat Şevket GÜNAL’ın oğlu Alparslan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Trabzon Farabi Hastanesinde vefat etti. İbrahim ERGE
301. 26 Şubat 2011 Y.İ.V. Ltd.Şti.nin kira ve giderler katılımı Vakıfa ait taşınmazda faaliyet gösteren Y.İ.V. Ltd.Şti. ile 06.08.2009 tarihinde yapılan “Ariyet Hakkı Sözleşmesi” iptal edilerek kira sözleşmesi yapıldı; ayrıca aynı taşınmazın sabit giderlerinin (elektrik, gaz, su, aidat vs.) Vakıf ve şirket tarafından 01 Mart 2011 tarihinden itibaren ortaklaşa ödenmesi düzenlendi.

 

İbrahim ERGE
302. 27 Şubat 2011 Kurucular Kurulu Toplantısı 2011 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı, Ankara/Maltepe K.K.Misafirhanesinde yapıldı. Rutin işlemlerin dışında stratejik plan ve Vakıf Yönetmeliği onaylandı, üye aidatlarının 25 TL’na çıkarılması ve Ferhat /Necla ABİDİNOĞLU’na katkıları için teşekkür edilmesi kararlaştırıldı. İbrahim ERGE

 

 

303. 01 Mart 2011 Y.İ.V. Şti.Müdürlüğü Ümit GÜNDÜR, Y.İ.V. Ltd.Şti. Müdürlüğü görevine başladı.
304. 07 Mart 2011 Plaket Sunulması Kurucular Kurulunda alınan karar gereği; şehit devre arkadaşları başta olmak üzere devre arkadaşlarını Bodrum’daki otellerinde konuk eden ve Vakıfa sürekli destek veren Necla ve Ferhat ABİDİNOĞLU,Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından İstanbul’da ziyaret edilerek şükran plaketi ve Kurucular Kurulu kararı takdim edilmiştir. İbrahim ERGE
305. 20 Mart 2011 40. Yıl Etkinliği 1972 devresinin K.H.O.dan mezuniyetinin 40. Yıl dönümü nedeniyle, 2012 yılının Mayıs ayında kapsamlı, geniş katılımlı etkinlik yapılması için çalışmalara başlandı. İbrahim ERGE
306. 30 Mart 2011 İç Denetim Raporu Vakıf Denetleme :Heyetinin, Vakfın ve Y.İ.V. Ltd. Şti.nin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin İç Denetim Raporu, 2011/8 sayılı yazı ekinde, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğüne gönderildi. İbrahim ERGE
307. 21 Nisan 2011 Kamp Toplu Tahsis Listeleri 1972 Devresine Vakıf üzerinden topluca kamp tahsis edildiğinde, katılacakların listesi oluşturulurken göz önünde bulundurulacak öncelikler aşağıdaki şekilde belirlendi:

1. Şehit eşleri ve çocukları

2. Merhum1972’lilerin eşleri ve aileleri,

3. Eşi veya kendisi engelli ve/veya ciddi hastalığı olanlar,

4. Müstafi 1972’liler,

5. Toplu tahsis ile kampa daha az gitmiş olanlar ve/veya son katılış tasrihi daha eski olanlar,

6. Eşitlik halinde Vakıfa karşı yükümlülüklerini daha fazla yerine getirenler ve/veya Vakfın amacına yönelik faaliyetlerine daha çok katılan ve destek verenler.

İbrahim ERGE
308. 05 Mayıs 2011 Ziyaret Vakıf Kadınlar Kolu’nun koordinesinde, TSK  Ankara Özel Bakımevine 22 kişinin katılımı ile bir ziyaret yapıldı. Brifingi müteakip, tesiste kalan yaşlılar ziyaret edilerek çiçek sunuldu, birlikte öğle yemeği yendi, kütüphaneye kitap ve tesise 2 adet duvar saati hediye edildi. İbrahim ERGE
309. 15 Mayıs 2011 Polatlı Gezisi Sakarya Meydan Muharebesinin cereyan ettiği bölgede bulunan şehitlik, anıt ve tesisler ile Gordion Antik Kentine 32 kişinin katılımı ile bir gezi yapıldı. İbrahim ERGE
310. 19 Mayıs 2011 Gümüldür Kampı Gümüldür/İzmir kampıının19-28 Mayıs 2011dönemine, toplu tahsis ile 58 devre arkadaşımız katıldı. Kampta yapılan devre gecesine, kamp civarında oturan ve İzmir’den gelenlerle birlikte 70 aile katıldı.

 

İbrahim ERGE
311. 24 Mayıs 2011 Vefat Devre arkadaşımız Tuna ÖNER, aort yırtılması sonucu İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Topkapı//Ayvalık’ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi İbrahim ERGE
312. 11 Mayıs 2011 Konferans Dr. Cihangir DUMANLI tarafından “Kanal İstanbul Projesi ve Stratejik Değerlendirilmesi” konulu konferans, Vakıf Merkezinde sunuldu. İbrahim ERGE
313. 02 Haziran 2011 40. Yıl Etkinliği Kara Harp okulu K.lığı ziyaret edilerek, 26 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak, KHO2dan mezuniyetin 40. Yıl dönümü etkinlik programı koordine edildi. İbrahim ERGE
314. 08 Haziran 2011 40. Yıl Etkinliği Naci BEŞTEPE’nin “Barış Yazıları” isimli kitabının yayını nedeniyle Vakıf Merkezinde imza günü yapıldı. İmza gününde kitapların satışından elde edilen geliri, Naci BEŞTEPE Vakıfa bağışladı. İbrahim ERGE
315. 27 Haziran 2011 Yıllık Beyanname Vakfın 2010 yılına ait faaliyet ve mali tablolarını içeren Yıllık Beyanname , internet üzerinden ve ıslak imzalı bir kopyası Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğüne gönderildi. İbrahim ERGE
316. 08-15 Temmuz 2011 Karadeniz Gezisi 08-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında, 42 kişinin katılımı ile Karadeniz kültür gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
317. 20 Temmuz 2011 Vefat Şaban MOLLAOĞLU’nun eşi Nazan Hanım, uzun süreden beri tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamamış ve İzmir’de vefat etmiştir. Cenazesi Narlıdere Eski Kabristanın da toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE
318. 31 Ağustos 2011 Bayramlaşma 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Şeker Bayramının sevincini paylaşmak amacıyla, Vakıf Merkezinde bir araya gelinerek kutlama yapıldı.

 

İbrahim ERGE
319. 08 Eylül 2011 Eğitim Bursları Eğitim Bursu Şartlı Bağış kampanyasına devre arkadaşlarımızın yaptığı katkı ve Vakıf kaynaklarından ayrılan fon ile 2011-2012 eğitim yılında 7 öğrenciye karşılıksız eğitim bursu verilmeye başlandı. İbrahim ERGE
320. 19 Eylül 2011 Gaziler Günü Gazi devre arkadaşlarımıza kutlama mesajı gönderildi, Valilikler tarafından yapılan gaziler günü kutlama etkinliklerine katılındı.

 

İbrahim ERGE
321. 15 Ekim 2011 Vefat Devre arkadaşımız Levent Tekin UÇER uzun süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamadı, tedavi gördüğü İstanbul/Haydarpaşa GATA’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Büyükbakkalköy Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
322. 22 Ekim 2011 Gümüldür Kampı İzmir Gümüldür (Özdere) kampının 17nci döneminde alınan toplu tahsis ile 11 aile, 22-31 Ekim 2011 tarihlerinde kampa katıldılar. İbrahim ERGE
323. 18 Ekim 2011 Kuruluş Yıldönümü Vakfımızın 15. Kuruluş Yıl Dönümü, 18 Ekim 2011 de 99 kişinin katılımı ile kutlandı.Önce toplu olarak Anıtkabir ziyareti yapıld.ı Sonrasında Ankara Merkez Orduevinde bir kokteyl yapıldı. Kokteyle 45. K.K.K. E.Org. Erdal CEYLANOĞLU’da katıldı. İbrahim ERGE
324. 23 Aralık 2011 Vefat Devre arkadaşımız A.Tansel ALPER, kalp krizi sonucu 22.12.2011 de vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
325. 25 Ocak 2012 Konferans Prof. Dr. Kemal ERBİL tarafından, Vakıf Merkezinde “Kalp krizi ve kolesterol” konulu konferans verildi. Aynı konferans bir gün sonra eşlere takdim edildi. İbrahim ERGE
326. 12 Ocak 2012 40. Yıl Etkinliği Harp Okulundan mezuniyetimizin 40. Yıl dönümünde yapılacak etkinliklerin ayrıntılı planlanması tamamlandı ve 62 sayılı bülten ile tüm devre arkadaşlarına katılım için duyurular yapıldı. İbrahim ERGE
327. 03 Mart 2012 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfın 2012 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 26.02.2012 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 102 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile 2012 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. İbrahim ERGE
328. 03 Mart 2012 Görev Bölümü Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M:Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:

  1. Başkan : Hayrettin YILMAZ
  2. Üye      : Cemal CEYLAN
  3. Üye      : Muhittin BOZOKLU
İbrahim ERGE
329. 17 Mart 2012 İzmir’de Kahvaltı İzmir’de yaşayan 1972’liler, 17 Mart 2012 Cumartesi sabahı Karşıyaka Seyirtepe de eşlerin de katıldığı 53 kişilik grup ile kahvaltı da buluştu.

 

İbrahim ERGE
330. 05 Nisan 2012 Dua okundu Harp okulundan mezuniyetimizin 40. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; şehit ve merhum devre arkadaşlarımız ile 1972’lilerin eş, çocuk ve yakınlarından vefat etmiş olanların aziz ruhları için, 05 Nisan 2012 Perşembe günü ikindi namazı öncesinde, Ankara Maltepe, İstanbul Selimiye, İzmir Konak Hisar Camilerinde Kur’anı Kerim ve dua okutuldu. İbrahim ERGE
331. 18 Nisan 2012 Vefat Devre arkadaşımız Müst.J.Yzb. Hüseyin ÇAY, girdiği şeker komasından çıkamamış ve vefat etmiştir. Cenazesi K.Maraş/Elbistan ilçesi Söğütlü kasabası Ambarcık köyünde toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE
332. 02 Mayıs 2012 Konferans Devre arkadaşlarımız E.Tuğg. Dr.Cihangir DUMANLI, ve E.Kur.Alb.Dr. Serdar ERDURMAZ “Suriye Olayları, Arap Baharı ve Türkiye” konularında sunum yaptılar. İbrahim ERGE
333. 07 Mayıs 2012 Vefat Devre arkadaşımız Adnan SONGÜR, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından kurtulamamış ve Eskişehir’de vefat etmiştir. Cenazesi Balıkesir/Ayvalık İlçe Kabristanında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE
334. 25 Mayıs 2012 40. Yıl etkinliği Etkinlik için Ankara dışından gelen 1972’liler, Merkez ve Sıhhıye Orduevlerinde karşılandı, etkinlikle ilgili doküman ve malzemeler kendilerine verildi. İbrahim ERGE
335. 26 Mayıs 2012 40.Yıl etkinliği 40. Yıl etkinliğine katılan 528 kişi servisler ile intikal ederek topluca aşağıdaki program uygulandı:

  • 09.30 da Anıtkabir’de buluşuldu, saygı duruşu ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
  • 11.00-15.30 arasında Harp Okulu ziyaret edilerek öğrencilerle öğle yemeği yendi.
  • 19.30 da Merkez Orduevi Nilüfer Salonunda devre gecesi yapıldı.
İbrahim ERGE
336. 27 Mayıs 2012 40 Yıl etkinliği Saat 09.00-19.00 arasında, J.Gn.K.lığının Güvercinlikte bulunan sosyal tesislerinde, kahvaltı, branç ve piknik yapıldı. İbrahim ERGE
337. 01 Ağustos 2012 Sekreter değişimi 14 yılı aşkın süreyle Vakıf sekreterliği yapan Reyhan DOĞAN, 01 Ağustos 2012 tarihinden itibaren görevini yeni sekreterimiz Ayça ÖNDER’e teslim etti. İbrahim ERGE
338. 09 Ağustos 2012 Vefat Devre arkadaşımız A.Atıf ATEŞOK, Muğla Köyceğiz Otmanlar Köyü yakınında orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti: Cenazesi,İzmir/Karşıyaka Doğançay Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
339. 11 Ağustos 2012 Vefat Devre arkadaşımız Abdülkadir CEYLAN, İstanbul’da vefat etti. Cenazesi, Bursa/Yenişehir Koyunhisar köyünde toprağa verildi. İbrahim ERGE
340. 26 Ağustos 2012 Reyhan DOĞAN evlendi Eski sekreterimiz Reyhan DOĞAN, Ankara’da yapılan nikah töreni ile evlenerek, bundan sonra yaşamını sürdüreceği İstanbul’a uğurlandı. İbrahim ERGE
341. 30 Ağustos 2012 Emeklilik 2012 yılı olağan Y.A.Ş. toplantısında alınan kararlar sonucu; iki general arkadaşımız kadrosuzluktan (Korg.İsmail Hakkı ;PEKİN, Korg. Mustafa korkut ÖZARSLAN), bir general arkadaşımız kendi isteği ile ( Hak.Tuğg.Orhan KÖPRÜ) ve yaş haddini dolduran iki Prof.Dr.Alb.Kemal KARAKURUMER) emekli oldular. İbrahim ERGE
342. 19 Eylül 2012 Konferans E.Tuğg.Dr. Cihangir DUMANLI, Vakıf Merkezinde “Yaklaşan ABD Başkanlık Seçimleri ve Türkiye’ye Etkileri” konulu bir konferans takdim etti. İbrahim ERGE
343. 25 Eylül 2012 Eğitim Bursu Vakıfa yapılan şartlı eğitim bursu bağışları ve ayrıca vakfın 2012 yılı bütçesine konulan kaynak ile 2012-2013 eğitim yılında 10 lisans öğrencisine, karşılıksız eğitim bursu verilmesi kararlaştırıldı. İbrahim ERGE
344. 12 Ekim 2012 40. Yıl Etkinliği Mayıs 2012 de Ankara’da yapılan etkinliklerde çekimi yapılan fotoğrafların toplandığı 1 adet DVD, video çekimlerinin toplandığı 33 adet DVD olmak üzere toplan dörder adet DVD; etkinliklere katılan devre arkadaşlarımıza gönderildi. İbrahim ERGE
345. 22 Ekim 2012 40.Yıl Etkinliği 40. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Bodrum Özel Eğitim Merkezinin 16. Döneminde (22-31 Ekim) 74 devre arkadaşımız, eş, çocuk ve torunları ile 180 kişi birlikte oldu. Önce Kurban Bayramını, sonra da Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladılar ve Bodrum’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Fener Alayına ve Cumhuriyet Yürüyüşüne katıldılar. İbrahim ERGE
346. 05 Kasım 2012 VGM Teftiş Raporu 28.03-29.09 2012 tarihleri arasında; Vakfımızın 2006-2011 yılları arasındaki tüm iş, işlem ve hesaplarını denetime tabi tutan VGM Teftiş Dairesinin sonuç raporu alındı ve raporda belirtilen hususlara gerekli işlem ve düzeltmeler yapılarak, sonucu 15.11.2012 tarihinde yazılı olarak bildirildi. İbrahim ERGE
347. 24.11.2012 Sekreterimiz Evlendi Vakıf Sekreterimiz Ayça ÖNDER, 24 Kasım 2012 Cumartesi günü, Ankara’da yapılan ve 1972’lileri temsilen Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin eşleriyle birlikte katıldığı nikah töreni ile evlendi. İbrahim ERGE
348. 28 Kasım 2012 TESUD Seçimleri Ocak-2013 ve Nisan-2013 aylarında yapılacak TESUD Şube ve Genel Merkez seçimlerinde, beklentileri karşılayacak yönetimlerin oluşturulması için, diğer devrelerle de işbirliği yapılarak çalışılmaya başlandı. İbrahim ERGE
349. 17 Aralık 2012 Yılbaşı Kutlaması Şehit ve merhum devre arkadaşlarımızın ailelerine, tüm devre adına yılbaşı kutlaması için her yıl olduğu gibi, mesaj ve mütevazi hediye paketi gönderildi. İbrahim ERGE
350. 12 Şubat 2013 İzmir’de Devre Gecesi İzmir’de yaşayan 1972’liler, 12 Şubat 2013’de  Alsancak Endülüs Bar’da eşlerin de katıldığı 46 kişilik grup ile devre gecesinde buluştu. İbrahim ERGE
351. 20 Şubat 2013 Çayyolu Grubu Yemeği Ankara’da Çayyolu bölgesinde oturan arkadaşlarımız eşlerinde katıldığı 48 kişilik grupla Asos Restoranda buluştu. İbrahim ERGE
352. 24 Şubat 2013 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfın 2013 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 24.02.2013 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 54 üyenin asaleten, 21 üyenin ise vekaleten katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2012yılı faaliyet ve hesapları ile 2013 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. İbrahim ERGE
353. 18 Mart 2013 Şehitleri Anma 18 Mart 2013 Şehitleri Anma gününde Ankara Cebeci Şehitliği’nde 20 arkadaşımızla toplanarak Şehitlikte yatan .:Cem ERSEVER ve Yusuf TURGUT’un mezarları ziyaret edildi. Ayrıca Edirne Kapı, Çanakkale ve Polatlı Şehitliklerindeki şehitlerimizde o bölgedeki arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilerek anıldı. İbrahim ERGE
354. 20 Mart 2013 Vefat Devre arkadaşımız Atıf YURDAKUL, kalp krizi sonucu 20.03.2013 de vefat etti. Cenazesi İzmir Buca Kaynaklar Göktepe Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
355. 15 Nisan 2013 Vefat Devre arkadaşımız Necdet YÖRÜKLÜ’nün eşi Türkan YÖRÜKLÜ uzun zamandır görmüş olduğu tedavinin cevap vermemesi sonucunda vefat etti, cenazesi İstanbul Büyükçekmece Yeni Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
356. 07 Nisan 2013 TESUD Seçimleri Ankara TESUD Genel Merkezi’nde yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde İ.Yüksel KUŞ ve Yelkan Halis AŞETEY Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. İbrahim ERGE
357. 13 Mayıs 2013 Kıbrıs Gezisi 29 Nisan ve 06 Mayıs 2013 tarihlerinde 25’er aileden oluşan iki grup halinde Kıbrıs’a yedişer gün süreli birer gezi yapıldı. İbrahim ERGE
358. 25 Mayıs 2013 İzmir  Körfez Gezisi 25 Mayıs 2013’te 48 kişinin katılımıyla Lamia Gemisi ile yemekli körfez gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
359. 30 Haziran 2013 Karadeniz Gezisi 42 kişinin katılımıyla  7 günlük bir karadeniz gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
360. 06 Ağustos 2013 Şeker Bayramı 64 kişinin katılımı ile 6-8 Ağustos 2013 tarihlerinde Uludağ’da Şeker Bayramı kutlandı. İbrahim ERGE
361. 08 Ağustos 2013 Vefat Devre Arkadaşımız H.Ersoy UZUN 8 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da vefat etti.Cenazesi İstanbul Yeni Ayazağa Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
362. 30 Ağustos 2013 Atama Devre Arkadaşımız Org.Hulusi AKAR Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. İbrahim ERGE
363. 25 Ekim 2013 Side Kampı 110 kişinin katılımı ile 25 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Side Kampından yararlanıldı. İbrahim ERGE
364. 16 Kasım 2013 Vefat Devre Arkadaşımız Halit AKGÜL 16 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
365. 16 Kasım 2013 Kuruluş yıl dönümü Vakfımızın 17. Kuruluş Yıldönümü 112 kişinin katılımı ile Anıttepe Jandarma Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltı sonrası Anıtkabir Ziyaretiyle kutlandı. İbrahim ERGE
366. 07 Aralık 2013 Vefat Devre Arkadaşımız M.Nazmi YÜKSEL 07 Aralık 2013 tarihinde İzmir’de vefat etti.Cenazesi İzmir Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
367. 11 Şubat 2014 Vefat Devre Arkadaşımız Fikri ÇİLİNGİR, 11 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti.Cenazesi İstanbul Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
368. 17 Şubat 2014 Vefat Devre Arkadaşımız M.Suha SEZGİN 17 Şubat 2014 tarihinde, yurtdışında vefat etti.Cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
369. 23 Şubat 2014 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfın 2014 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 23.02.2014  Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 81  üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile 2014 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. İbrahim ERGE

 

370. 26 Şubat 2014 Vefat Devre Arkadaşımız Yavuz ÜNVER’in eşi Aysel ÜNVER 26 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
371. 01 Mart 2014 Görev Bölümü Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

 

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M.Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:

1.Başkan : Hayrettin YILMAZ

2.Üye      : Cemal CEYLAN

3.  Üye      : Muhittin BOZOKLU

İbrahim ERGE
372. 27 Nisan 2014 İstanbul’da Toplu Kahvaltı 96 arkadaşımızın katılımı ile İstanbul’da Kâtibim Restoranda toplu kahvaltı yapıldı. İbrahim ERGE
373. 22 Mayıs 2014 Side Kampı 22-31 Mayıs 2014  tarihleri arasında, J.Gn.K.lığınca yapılan toplu tahsis ile Side Kampına 56 kişi  katıldı. İbrahim ERGE
374. 29 Mayıs 2014 Vefat Devre Arkadaşımız Mithat ÜNAL 29 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve toprağa verildi. İbrahim ERGE
375. 08 Haziran 2014 Balkan Gezisi 8-15 Haziran 2014 tarihleri arasında 43 kişinin katılımı ile Balkan Turu gerçekleştirildi. İbrahim ERGE
376. 10 Haziran 2014 Vefat Devre Arkadaşımız Nadir GÖKER; 10 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi İstanbul Karaca Ahmet  Mezarlığında Toprağa verildi. İbrahim ERGE
377. 15 Haziran 2014 Vefat Devre Arkadaşımız Bülent AKKOYUNLUER; 15 Haziran 2014 tarihinde İzmir’de vefat etti.Cenazesi İmizr Karşıyaka Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
378. 06 Ağustos 2014 Vefat Devre Arkadaşımız M.Yaşar GİZDEM 06 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara Cebeci Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
379. 20 Eylül 2014 Tekne Gezisi 20 Eylül 2014 Günü 121 kişinin katılı ile İstanbul Boğazında yemekli bir tekne gezisi yapıldı. İbrahim ERGE
380. 25 Ekim 2014 Bodrum Kampı 25 Ekim-03 Kasım 2014 tarihleri arasında 143 kişinin katılı mı ile Bodrum Kampı gerçekleştirildi. İbrahim ERGE
381. 15 Kasım 2014 Kuruluş yıl Dönümü 15 Kasım 2014 Cumartesi günü 118 kişinin katılımı ile önce J.Gnk.lığı.Sos.Tes.’nde yapılan öğle yemeğine müteakip, Anıtkabir ziyaret edildi. İbrahim ERGE
382. 29 Aralık 2014 Yılbaşı 29 Aralık 2014-02 Ocak 2015 tarihleri arasında 36 kişinin katılımı ile Denizli/Karahayıtta yılbaşı programı yapıldı. İbrahim ERGE
383. 22 Şubat 2015 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfın 2015 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 22.02.2015 Pazar günü Saat:11.00 de Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 59 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile 2015 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. İbrahim ERGE
384. 18 Mart 2015 Şehitleri Anma 18 Mart 2015 Şehitleri Anma gününde Ankara Cebeci Şehitliği’nde 21 arkadaşımızla toplanarak Şehitlikte yatan .:Cem ERSEVER ve Yusuf TURGUT’un mezarları ziyaret edildi. Ayrıca Edirne Kapı, Çanakkale ve Polatlı Şehitliklerindeki şehitlerimizde o bölgedeki arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilerek anıldı. İbrahim ERGE
385. 24 Mayıs 2015 Balkan Gezileri 24 Mayıs-5 Haziran 2015 tarihleri arasında iki grup olarak 88 kişinin katılımı  ile Balkan turları yapıldı. İbrahim ERGE
386. 03 Nisan 2015 Vefat Devre Arkadaşımız Muzaffer TEKİN 03 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
387. 09 Temmuz 2015 Vefat Devre Arkadaşımız Mehmet ATEŞ, 09 Temmuz 2015’de Bodrum’da vefat etti. Cenazesi Bodrum Bitez mezarlığında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE
388. 14 Temmuz 2015 Vefat Devre Arkadaşımız Cebrail BAKAY’ın eşi Özen Hanım 14 Temmuz 2015’de İstanbul’da vefat etti ve toprağa verildi. İbrahim ERGE
389. 15 Temmuz 2015 Şeker Bayramı 15-20 Temmuz 2015 tarihleri arasında 33 kişinin katılımı ile Ilgaz Orduevinde şeker Bayramı kutlandı.????
390. 18Ağustos 2015 Atama Devre Arkadaşımız Org. Hulusi AKAR 18 Ağustos 2015 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı görevine başladı. İbrahim ERGE
391. 31 Ağustos 2015 Vefat Devre Arkadaşımız Osman FİDAN; 31 Ağustos 2015 tarihinde Antalya’da vefat etti ve toprağa verildi. İbrahim ERGE
392. 22 Eylül 2015 Kurban Bayramı 22-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Uludağ Orduevinde …. Kişinin katılımı ile Kurban Bayramı kutlandı. İbrahim ERGE
393. 03 Ekim 2015 İtalya Gezileri 03-17 Ekim 2015 tarihleri arasında 89 kişinin katılımı ile iki grup halinde İtalya gezileri yapıldı. İbrahim ERGE
394. 15 Ekim 2015 Özdere Kampı 15-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 47 kişinin katılımı ile Özdere (Gümüldür) kampına gidildi. İbrahim ERGE
395. 14 Kasım 2015 Kuruluş Yıldönümü 14 Kasım 2015 tarihinde 141 kişinin katılımı ile önce Gazi Ordu evinde branç yapıldı, sonra Anıtkabir ziyaret edildi ve Ata’nın mozolesine çelenk sunuldu. İbrahim ERGE
396. 29 Aralık 2015 Yılbaşı 29 Aralık 2015- 02 Ocak 2016 tarihleri arasında 41 kişinin katılımı ile Denizli Karahayıt’ta yılbaşı kutlandı. İbrahim ERGE
397. 28 Ocak 2015 Vefat Devre arkadaşımız Bülent ÜNAL 28 Ocak 2015 tarihinde İzmir’de vefat etti, Cenazesi İzmir/Narlıdere Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
398. 4 Mart 2016 Vefat Devre Arkadaşımız Mehmet KULALI 04 Mart 2016 tarihinde İzmir’de vefat etti. Cenazesi İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
399. 21 Şubat 2016 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfın 2016 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 21.02.2016  Pazar günü Saat:10.30 da  Ankara/Maltepe K.K. Misafirhanesinde 82 üyenin katılımı ile yapıldı. Toplantıda; 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile 2015 yılı faaliyet planı ve bütçesi onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. Ayrıca Vakfın Yönetim ve Denetim kurallarında 2 yıl süreyle görev yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. İbrahim ERGE
400. 25 Şubat 2016 Görev Bölümü Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarına yeni seçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak aralarında görev bölümü yaptılar.

Yönetim Kurulu:

 

1.       Başkan             : İbrahim ERGE

2.       Başkan Vekili   : İ.Yüksel KUŞ

3.       Genel Sekreter  : M.Necip GÜVENER

4.       Muhasip Üye    : Yelkan H. AŞETEY

5.       Üye                  : Y.Murat DİNÇER

6.       Üye(İstanbul)  : Halim ÖZYENER

7.       Üye(İzmir)      : İ.Faruk CAVKA

Denetim Kurulu:

1.Başkan : Hayrettin YILMAZ

2.Üye      : Cemal CEYLAN

3. Üye      : Lütfi Engin ERGÜL

İbrahim ERGE
401. 10 Mart 2016 Vefat Devre Arkadaşımız Nami KESKİNBORA 10 Mart 2017 tarihinde İstanbul’davefat  etti, cenazesi 11 Mart 2016 tarihinde Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
402. 03 Nisan 2016 İstanbul’da Branç Vakfımızın 20. Yıl kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 03 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Harbiye Orduevinde 130 kişinin katılımıyla bir branç yapıldı. İbrahim ERGE
403. 25 Nisan -02 Mayıs 2016 İspanya Gezileri 25 Nisan-02 Mayıs ve 16-23 Mayıs 2016 tarihlerinde iki grup halinde 88 kişinin katılımıyla İspanya geziler yapıldı. İbrahim ERGE

 

404. 30 Mayıs-05 Haziran 2016 Otelde tatil 30 Mayıs-05 Haziran 2016 tarihleri arasında Antalya/Kemer Beldininde ki Otel Clup Belpınar’da 118 kişinin katılımıyla tatil yapıldı. İbrahim ERGE
405. 16-24 Temmuz 2016 Karadeniz Gezisi 16-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında 40 kişinin katılı ile Karadeniz Turu yapıldı. İbrahim ERGE
406. 02 Ağustos 2016 Vefat Devre Arkadaşımız Hasan IŞIN’ın eşi 02 Ağustos 2016 tarihinde İzmir’de vefat etti. 03 Ağustos’ta İzmir Yelki Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
407. 28 Eylül 2016 Vefat Devre arkadaşımız S.Mehmet ORSEL 28 Eylül’ 2016’da Ankara’da vefat etti. Cenazesi 30 Eylül’de Ankara/Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
408. 24 Eylül-01 Ekim 2016 Orta Avrupa Gezisi 24 Eylül-01 Ekim 2016  tarihleri arasında 2 grup halinde, 86 kişinin katılımıyla Orta Avrupa Turu yapıldı. İbrahim ERGE
409. 03-12 Ekim 2016 Marmaris/AksazKampı 03-12 Ekim 2016  tarihleri arasında 72 kişinin katılımı ile Marmaris/Aksaz Özel Eğitim Merkezinden topluca yararlanıldı. İbrahim ERGE
410. 11 Kasım 2016 Anıtkabir Ziyareti Vakfımızın 20. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım 2016’da kalabalık bir katılımla Anıtkabir’e  ziyarette bulunarak, Atamıza çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. İbrahim ERGE
411. 11 Kasım 2016 Hotel İç Kale Devre Yemeği 11 Kasım 2016 tarihinin akşamında 196 kişinin katılımıyla Ankara/Maltepe’de bulunan Hotel İçkale’de Vakfımızn 20. Kuruluş Yıl Dönümü gala yemeği yendi. İbrahim ERGE
412. 12 Kasım 2016 Gazi Ordueinde branç 12 Kasım 2016 sabahında Gazi Orduevinde 150 kişinin katılımıyla topluca branç yapıldı. İbrahim ERGE

 

413. 29 Aralık 2016-02 Ocak 2017 Termal Otelde yılbaşı 29 Aralık 2016 ve 02 Ocak 2017 tarihleri arasında Denizli/Karahayıt ta bulunan PAM Termal Otelde 102 kişinin katılımı ile yılbaşı kutlandı. İbrahim ERGE
414. 13 Şubat 2017 Vefat Devre Arkadaşımız Yaşar ÇITAK 13 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’davefat  etti, cenazesi 14 Şubat 2017 tarihinde Hayrabolu’da toprağa verildi. İbrahim ERGE
415. 19 Şubat 2017 Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 19 Şubat 2017 tarihinde Ankara/Maltepe’de buluna K.K. Misafirhanesinde 2017 Yılı Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 55 üyenin asaleten, 11 üyenin de vekaleten katılımı ile yapıldı. İbrahim ERGE
416. 22 Şubat 2017 Vefat Devre Arkadaşımız Tahir ÇEBİ’nin eşi Fatma Hanım 22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi 23 Şubat 2017 tarihinde Trabzon/Araklı’da toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

417. 18 Mart 2017 Şehitleri Anma Günü 18 Mart 2017 tarihinde Ankara ve çeşitli illerde bulunan şehit devre arkadaşlarımızın kabirleri ziyaret edildi. İbrahim ERGE

 

418. 22 Mayıs 2017 Vefat Devre Arkadaşımız Ömer KAYA 22 Mayıs 2017 tarihinde Antalya’da vefat  etti, cenazesi 26 Mayıs2017 tarihinde Antalya/Aksu Kurşunlu’da toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

419. 09 Nisan 2017 İstanbul’da Toplu Kahvaltı 09 Nisan 2017 tarihinde 72 kişinin katılımıyla İstanbul Kalender Orduevi Boğaztepe salonunda toplu kahvaltı etkinliği yapıldı. İbrahim ERGE

 

420 12-19 Mayıs 2017 Balkan Ülkeleri Gezisi 12-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında 25 kişinin katılımı ile Balkan Ülkeleri Gezisi yapıldı.

 

İbrahim ERGE

 

421. 15-25 Mayıs 2017 Otelde Tatil 15-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum Green Beach Resortta 79 ailemim katılımıyla tatil yapıldı. İbrahim ERGE

 

422. 13 Temmuz 2017 Vefat Devre Arkadaşımız M.Cüneyt ERYILDIZ’ın eşi C.Ayşe Hanım, 13 Temmuz 2017 tarihinde vefat etmiş, Aydın/Bozdoğan’da aile mezarlığında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE
423. 23-30 Temmuz 2017 Baltık Başkentleri Gezisi 23-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 44 kişinin katılımıyla Baltık Başkentleri gezisi yapılı. İbrahim ERGE

 

424. 05 Ağustos 2017 Vefat Devre arkadaşımız Mustafa ARSLAN 5 Ağustos 2017’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiş, cenazesi Tokat/Zile’de toprağa verilmiştir. İbrahim ERG
425. 08 Eylül 2017 İzmir’de kahvaltı 8 Eylül 2017’de 80 kişinin katılımıyla İzmir/Narlıdere’de toplu kahvaltı yapıldı. İbrahim ERGE

 

426. 14 Eylül 2017 Vefat Devre arkadaşımız Dursun Şeker 14 Eylül 2017 tarihinde vefat etmiş, cenazesi 15 Eylül 2017’de Amasya Yazıbağları’nda toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

427. 04-13 Ekim 2017 Side Kampı 4-13 Ekim 2017 tarihleri arasında J.Gn.K.kığının Antalya/Side’de bulunan  Özel Eğitim Merkezinde yapılan kampa 89 kişi katıldı. İbrahim ERGE

 

428. 15 Ekim 2017 Vefat Devre Arkadaşımız H:Vural TANIK; 14 Ekim 2017 tarihinde vefat etmiş, cenazesi 15 Ekim 2017 tarihinde İzmir/Çeşme altında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

429. 18 Kasım 2017 Kuruluş Yıldönümü 18 Kasım 2017 tarihinde 129 kişinin katılımıyla önce Gazi Orduevinde topluca kahvaltı yapıldı, daha sonra Anıtkabir’e  ziyarette bulunarak, Atamıza çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. İbrahim ERGE

 

430. 29 Kasım 2017 İzmir’de devre yemeği 29 Kasım 2017 tarihinde 55 kişinin katılımı ile İzmir/Konak Orduevinde bir araya gelindi. İbrahim ERGE

 

431. 19 Ocak 2018 Vefat Merhum Devre arkadaşımız Hasan KÜÇÜKAY’ın eşi Ayşe KÜÇÜKAY 19 Ocak 2018’de İstanbul’da vefat etti. İbrahim ERGE

 

432. 29 Aralık 2017-02 Ocak 2018 Termal otelde tatil 29 Aralık 2017-02 Ocak 2018 tarihleri arasında Denizli/Karahayıt’ta bulunan bir termal otelde 83 kişinin katılımıyla yılbaşı tatili yapıldı. İbrahim ERGE

 

433. 18 Şubat 2018 Vefat Vakfımızın Onursal Başkanı Hasan IŞIN, 18 Şubat 2018’de İzmir’de yatmakta olduğu hastanede vefat etti. Cenazesi 20 Şubat 2018 Salı günü İzmir/Narlıdere’de toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

434. 25 Şubat 2018 Kurucular Kurulu Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 25 Şubat 2018 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı no:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 71 kişinin asaleten, 25 kişi vekaleten toplam 96 kişinin katılımıyla yapıldı. İbrahim ERGE

 

435. 21 Mart 2018 Şehitlik ziyareti 21 Mart 2018 günü Ankara Cebeci Şehitliği 39 arkadaşın katılımıyla ziyaret edilip, şehit arkadaşlarımızın mezarlarına çiçek bırakıldı İbrahim ERGE

 

436. 1 Nisan 2018 Kahvaltı 1 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul Kalender Orduevi Boğaz tepe Tesislerinde 173 kişinin katılımıyla toplu bir kahvaltı yapıldı. İbrahim ERGE

 

437. 24 Nisan 2018 Vefat Devre arkadaşımız M.Kemal AYDIN 24 Nisan 2018’de vefat etmiş ve İstanbul Hasdal Mezarlığında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

438. 27 Nisan-05 Mayıs 2018 Kuzey İspanya-Portekiz Turu 27 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile Kuzey İspanya-Portekiz turu yapıldı. İbrahim ERGE

 

439. 21 Mayıs 2018 Vefat Devre arkadaşımız Ayhan AKTULGA,21 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da vefat etti, Topkapı Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

440. 6 Haziran 2018 Kabristan ziyareti 6 Haziran 2018 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığında kabirleri bulunan merhum devre arkadaşlarımız ziyaret edildi. İbrahim ERGE

 

441. 25 Haziran 2018 Vefat Devre Arkadaşımız Üstün ŞAHİN 25 Haziran 2018’de Antalya’da vefat etti, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

442. 21-28 Temmuz 2018 Karadeniz Turu 21-28 Temmuz 2018  tarihleri arasında 40 kişinin katılımı ile Karadeniz Turu yapıldı. İbrahim ERGE

 

443. 31 Temmuz2018 Vefat Devre arkadaşımız İsmail GÖKSEL 31Temmuz 2018 tarihinde Antalya’da vefat etti, cenazesi 1 Ağustos 2018 tarihinde Niğde’de toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

444. 18 Ağustos 2018 Vefat Devre arkadaşımız M.Ecmel ÖNKOL 18 Ağustos 2018 günü Ankara’da vefat etti. Cenazesi 19 Ağustos 2018 tarihinde Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

445. 24 Eylül-4 Ekim 2018 Otelde tatil 24 Eylül-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Bodrum Gündoğan’da bulunan Greenbeach Resort’ta toplam99 kişinin katılımı ile tatil yapıldı. İbrahim ERGE

 

446. 4-7 Ekim 2018 22nci Kuruluş yıldönümüm etkinlikleri Vakfımızın 22nci Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ;5 Ekim 2018’de İzmir/Urla’da 112 kişinin katılımı ile toplu kahvaltı, aynı günün akşamında 131 kişiyle kutlama gecesi,  6 Ekim 2018’de 81kişiyle 2 günlük Sakız Adası Turu yapıldı. İbrahim ERGE

 

 

447. 17 Kasım 2018 Anıtkabir ziyareti 17 Kasım 2018 Cumartesi günü 78 kişinin katılımı ile Anıtkabir ziyaret edildi, çelenk sunuldu. İbrahim ERGE

 

.448.. 20 Kasım 2018 Vefat Devre Arkadaşımız İbrahim AYDOĞAN vefat etti, cenazesi Düzce’de toprağa verildi.

 

İbrahim ERGE

 

449. 24 Kasım 2018 Vefat Devre arkadaşımız O.Tamer GEÇİM 24 Kasım 2018 tarihinde vefat etti, cenazesi Manisa/Akhisar’da toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

450. 04 Aralık 2018 Vefat Devre arkadaşımız Emin BABADAĞ 4 Aralık 2018 vefat etti, cenazesi Çorlu Asri Mezarlıkta toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

451. 13 Aralık 2018 Vefat Devre Arkadaşımız M.Akın AKKAYNAK Antalya’da vefat etti, cenazesi İstanbul Hasdal Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

452. 19 Aralık 2018 Vefat Devre arkadaşımız İsmail ERER 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da vefat etti, cenazesi Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

453. 29 Aralık 2018-02 Ocak 2019 Termal otelde tatil 29 Aralık 2018-02 Ocak 2019 tarihleri arasında Denizli/Karahayıt’ta bulunan bir termal otelde 58 kişinin katılımıyla yılbaşı tatili yapıldı. İbrahim ERGE

 

454. 23 Şubat 2019 Genç72 Toplantısı Ankara’da yaşan 38 genç 72’li 23 Şubat 2019 Cumartesi günü bir araya geldiler. İbrahim ERGE

 

455. 24 Şubat 2019 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 24 Şubat 2019 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı no:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 56 kişinin asaleten, 33 kişi vekaleten toplam 89 kişinin katılımıyla yapıldı. İbrahim ERGE

 

456. 15 Mart 2019 WhatsApp Grubu kuruldu Üyeler, kadınlar, genç üyeler arasında tek yönlü iletişim sağlayan bir whatsApp grubu kuruldu. İbrahim ERGE

 

457. 20 Mart 2019 Şehitlik ziyareti Şehitleri Anma haftası nedeniyle Ankara Cebeci Şehitliğinde bulunan şehit devre arkadaşlarımızın kabirlerini 29 devre arkadaşımız ile ziyaret ettik. İbrahim ERGE

 

458. 20-27 Nisan 2019 Fas Turu 20-27 Nisan 2019 tarihlerinde 32 kişinin katılımı ile Fas Turu gerçekleştirilmiştir. İbrahim ERGE

 

459. 02-05 Mayıs 2019 İstanbul Etkinliği 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde 170 devre arkadaşımızın katılımıyla İstanbul’da bir dizi etkinlik yapıldı. İbrahim ERGE

 

460. 14 Mayıs 2019 Vefat Devre arkadaşımız Vakfımızın Kurucularından H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM 14 Mayıs 2019’da İstanbul’da vefat etmiş, Halkalı Kanarya Mezarlığında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

461. 20 Mayıs 2019 Vefat 1966-1967 yıllarında Kuleli Askeri Lisesinde devremiz ile okuyan Taki DOĞAN Ankara vefat etmiş, Gölbaşında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

462. 10 Temmuz 2019 Vefat Devre arkadaşımız Erdoğan SOMUK 10 Temmuz 2019’da Antalya’da vefat etmiş, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmiştir. İbrahim ERGE

 

463. 03-07 Eylül 2019 Bulgaristan-Romanya Gezisi 03-07 Eylül 2019  tarihleri arasında 40 kişinin katılımıyla Bulgaristan-Romanya Gezisi  gezisi yapılı. İbrahim ERGE
464. 15 Eylül 2019 Vefat Devre Arkadaşımız Cihangir DUMANLI’nın eşi Gülsima Hanım 15Eylül 2019’da vefat etti. Antalya Finike’de toprağa verildi. İbrahim ERGE
465. 04 Ekim 2019 Vefat Devre Arkadaşımız Rıdvan YILDIZ’ın eşi Nadire Hanım 4 Ekim 2019’da vefat etti. Cenazesi İstanbul/Kilyos’ta toprağa verildi. İbrahim ERGE
466. 24 Ekim-02 Kasım 2019 Side Kampı 24 Ekim -02 Kasım 2019 tarihleri arasında J.Gn.K.kığının Antalya/Side’de bulunan  Özel Eğitim Merkezinde yapılan kampa 32 aile katıldı. İbrahim ERGE
467. 02 Kasım 2019 Kuruluş Yıldönümü 02 Kasım 2019  tarihinde 103kişinin katılımıyla önce Merkez Orduevinde topluca kahvaltı yapıldı, daha sonra Anıtkabir’e  ziyarette bulunarak, Atamızın huzurunda saygı duruşunda bulunularak çelenk sunuldu. İbrahim ERGE
468. 29 Kasım 2019 Vefat Devre Arkadaşımız Korhan AKPINAR 29 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etti, 30 Kasım 2019’da Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi İbrahim ERGE
469. 08 Ocak 2020 Vefat Devre Arkadaşımız H.Cahit ÇOLAK 8 Ocak 2020’de İstanbul’da vefat etti, Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
470. 23 Şubat 2020 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 25 Şubat 2020 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı no:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 66 kişinin asaleten, 16 kişi vekaleten toplam 82 kişinin katılımıyla yapıldı İbrahim ERGE
471. 25 Mart 2020 Vefat Devre Arkadaşımız Murat KORNOŞOR, 25 Mart 2020 tarihinde İzmir’de vefat etti, 26 Mart 2020’de Bursa Emirsultan Mezarlığında toprağa verildi İbrahim ERGE
472. 18 Nisan2020 Vefat Devre Arkadaşımız Gürhan EVRANOS 18 Nisan 2020 tarihinde İzmir’de vefat etti, 19 Nisan 2020’de İzmir Özdere Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi İbrahim ERGE

 

473. 29 Ağustos 2020 Vefat Devre Arkadaşımız A.Sezer ŞENGÜL 29 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’da  vefat etti, 31 Ağustos 2020’de İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verildi İbrahim ERGE

 

474. 03 Eylül 2020 İzmir’ de Buluşma 03 Eylül 2020 Perşembe günü İzmir Urla Karapımar Beldesinde bir tesis de 24 kişi bir araya geldi.  

İbrahim ERGE

475. 30 Eylül 2020 Sekreter Değişikliği Vakıf sekreteri Ayça KAZANCI ikamet değişikliği nedeni ile görevinden istifa etti, vakıf sekreterliği görevine Funda ALAGÖZ başladı. İbrahim ERGE

 

476. 12 Ekim 2020 Vefat Devre arkadaşımız Vahdettin KANTARCI’nın eşi Yücel KANTARCI 12 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da vefat etti, 13 Ekim 2020’de Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

477. 15 Ekim 2020 Vefat Devre arkadaşımız Hasan ŞENTÜRK’ün eşi Berrin ŞENTÜRK 15 Ekim 2020 tarihinde Ankara‘da vefat etti, 16 Ekim 2020’de Muğla Fethiye Taşyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
478 02 Kasım 2020 Vefat Devre Arkadaşımız Nehri ŞENİZ 02 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da vefat etti, 02 Kasım 2020’de Ankara Cebeci Asri  Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

 

479. 12 Aralık 2020 Vefat Devre arkadaşımız Metin ERİŞİK 12 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da vefat etti, 13 Aralık 2020’de İstanbul Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi İbrahim ERGE

 

480. 02 Ocak 2021 Vefat Devre arkadaşımız Levent ÇELİMLİ 02 Ocak 2021 tarihinde vefat etti, 04 Ocak 2021’de İstanbul Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
481. 24 Şubat 2021 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde uzaktan erişim yoluyla 193 kişinin katılımıyla yapıldı. İbrahim ERGE
482. 20 Mart 2021 Vefat Devre arkadaşımız O.Zeki TARANCI 20 Mart 2021 tarihinde İzmir’de vefat etti, 20 Mart 2021’de İzmir Bergama’da toprağa verildi. İbrahim ERGE
483. 15 Nisan 2021 Vefat Devre arkadaşımız Erdoğan KENDİGELEN 15 Nisan 2021 tarihinde Antalya’da vefat etti, 15 Nisan 2021’de Antalya Ermenek Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
484. 18 Nisan 2021 Vefat Devre arkadaşımız Gürkan ERDAY 18 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da vefat etti, 19 Nisan 2021’de Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
485. 19 Nisan 2021 Vefat Devre arkadaşımız A.Yetkin YEŞİLBAĞLI 19 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da vefat etti, 20 Nisan 2021’de Ankara Mamak Ortaköy Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
486. 26 Mayıs 2021 Vefat Devre arkadaşımız A.İhsan AYAZOĞLUNUN’nun oğlu Fatih AYAZOĞLU 26 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da vefat etti, 26 Mayıs 2021’de İstanbul Arnavutköy Habipler Pirinççi Köyü Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
487. 14 Haziran 2021 Vefat Devre arkadaşımız Oktay SÖNMEZ 14 Haziran 2021 tarihinde İzmir’de vefat etti, 15 Haziran 2021’de İzmir Kemalpaşa Cennet Bahçesi  Kabristanında toprağa verildi. İbrahim ERGE
488. 04 Temmuz 2021 Vefat Devre arkadaşımız Murat OĞUZSOY 04 Temmuz 2021 tarihinde vefat etti, 05 Temmuz 2021’de İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
489. 27 Ağustos 2021 Vefat Devre arkadaşımız  Armağan ABACIOĞLU 27 Ağustos 2021 tarihinde İzmir’de vefat etti, 28 Ağustos 2021’de İzmir/Seferihisar Belediyesi Yeni Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
490. 12-21 Ekim 2021 Karpuzkaldıran Kampı Devremize tahsis edilen Karpuzkaldıran Kampında 25 aile bir araya geldi. İbrahim ERGE
491. 06 Ocak 2022 Vefat Devre arkadaşımız  Abuzer KESKİN 06 Ocak 2022 tarihinde  vefat etti, 06 Ocak 2022 tarihinde  İzmir de toprağa verildi. İbrahim ERGE
492. 11 Ocak 2022 Vefat Devre arkadaşımız  M.Şahin ARICAK 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da vefat etti, 12 Ocak 2022’de Ankara Karşıyaka  Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE

 

 

 

493. 13 Ocak 2022 Vefat Devre arkadaşımız Teybettin ERTÜRKLER’in oğlu Meriç ERTÜRKLER  13 Ocak  2022  tarihinde  vefat etti, 14 Ocak 2022’de İzmir Kuşçular Köyü  Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
494. 25 Ocak 2022 Vefat Devre arkadaşımız  Kadir ÖZKURT  25 Ocak  2022 tarihinde  Tekirdağ’da vefat etti, 25 Ocak 2022’de Tekirdağ/Hayrabolu’da toprağa verildi. İbrahim ERGE
495. 27 Şubat 2022 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 27 Şubat 2022 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı No:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 38 kişinin asaleten, 18 kişi vekaleten toplam 56 kişinin katılımıyla yapıldı. İbrahim ERGE
496. 25 Mayıs-03 Haziran 2022 Side Kampı 25 Mayıs -03 Haziran 2022  tarihleri arasında J.Gn.K.kığının Antalya/Side’de bulunan  Özel Eğitim Merkezinde yapılan kampa 40 aile katıldı. İbrahim ERGE
497. 11 Haziran 2022 Vefat Merhum M.Suha SEZGİN’in eşi, genç üyelerimiz Güneş SEZGİN YAMAN ve Dilek TEKİN’in annesi, kadın üyemiz Nuray SEZGİN 11 Haziran 2022 tarihinde Bodrum’da vefat etti, 13 Haziran 2022’de Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
498. 09 Temmuz 2022 Vefat Merhum Gürkan ERDAY’ın oğlu Kaan ERDAY 09Temmuz 2022 tarihinde vefat etti, 10 Temmuz 2022’de Ankara/Gölbaşı’nda toprağa verildi. İbrahim ERGE
499. 12 Temmuz 2022 Vefat Devre arkadaşımız M.Şevket KOCAALP’in eşi, genç üyelerimizden R.Pelin KOCAALP’in annesi, Şenay KOCAALP 12 Temmuz  2022 tarihinde Ankara’da vefat etti, 13 Temmuz 2022’de Ankara/Gölbaşı Mezarlık Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi. İbrahim ERGE
500. 05 Ağustos 2022 Vefat Devre arkadaşımız Hilmi BAŞYİĞİT 05 Ağustos 2022 tarihinde Isparta’da vefat etti, 06 Ağustos 2022’de Isparta Asri Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
501. 18 Ağustos 2022 Vefat Devre arkadaşımız Hüseyin GÜNEY’in damadı Mehmet DEĞİRMENCİOĞLU 18 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da  vefat etti, 19  Ağustos 2022’de  Ankara/Gölbaşı Mezarlık Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi. İbrahim ERGE
502. 12 Eylül 2022 Vefat Devre arkadaşımız Mehmet TIBIKOĞLU’nun gelini Rukiye TIBIKOĞLU 11 Eylül 2022 tarihinde vefat etti, 12 Eylül 2022’de  Hatay/Erzin’de toprağa verildi. İbrahim ERGE
503 18-27 Ekim 2022 Bodrum Kampı Bodrum Özel Eğitim Merkezinin 17’nci döneminden 18-27 Ekim 2022 alınan toplu tahsisle 71 aile bir araya geldi. İbrahim ERGE
504 19 Kasım 2022 Kuruluş Yıl dönümü Vakfın 26’ncı  Kuruluş  yıl dönümü nedeniyle geleneksel Anıtkabir ziyareti 67 kişinin katılımı  ile yapıldı. İbrahim ERGE
505 06 Şubat 2023  

06 Şubat Kahramanmaraş Depremi

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan depremde kaybettiğimiz M.Yaşar ÇEKLİ dışındaki arkadaşlarımızın ve yakınlarının herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. İbrahim ERGE
506 06 Şubat 2023 Vefat Devre arkadaşımız M.Yaşar ÇEKLİ ve eşi Deniz Hanım 06 Şubat  2023 Kahramanmaraş depreminde  göçük altında kalarak vefat ettiler ve Kahramanmaraş da toprağa verildiler. İbrahim ERGE
507 24 Şubat 2023 Deprem Bağış Kampanyası 06 Şubat 2023 tarihinde başlatılan deprem kampanyası 24 Şubat 2023 tarihinde tamamlanmış, toplanan 330.371,45 TL bağışın tamamı gıda maddesi, temizlik malzemesi, su ve giyim olarak deprem bölgesine ulaştırılmıştır. İbrahim ERGE
508 26 Şubat 2023 Kurucular Kurulu Toplantısı Vakfımızın Kurucular Kurulu Olağan Toplantısı 26 Şubat 2023 tarihinde Ankara/GMK Bulvarı No:48’de bulunan K.K.Misafirhanesinde 54 kişinin asaleten, 25 kişi vekaleten toplam 79 kişinin katılımıyla yapıldı. İbrahim ERGE
509 14 Mart 2023 Vefat Devre arkadaşımız  Baki USLU 14 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da vefat etti, 15 Mart 2023’de Karacaahmet  Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
510 22 Mart 2023 Şehitleri Ziyareti Şehitleri Anma haftası nedeniyle Ankara Cebeci Şehitliğinde bulunan şehit devre arkadaşlarımızın kabirlerini 26 devre arkadaşımız ile ziyaret ettik. İbrahim ERGE
511 24 Nisan 2023 Deprem Bağış Kampanyası-2 03 Nisan 2023 tarihinde başlatılan deprem kampanyası 24 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmış, toplanan 121.881,90 TL bağışın tamamı erzak paketi, su ve temizlik malzemesi olarak deprem bölgesine ulaştırılmıştır. İbrahim ERGE
512 10.05.2023 Vefat Devre arkadaşımız A.Hikmet ERTAN 10 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da vefat etti, 12 Mayıs 2023’de Ankara Karşıyaka  Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE
513 23.07.2023 Vefat Devre arkadaşımız Hürrem ÇETİN 23.07.2023 tarihinde Ankara’da vefat etti, 24 Temmuz 2023’de Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. İbrahim ERGE